.B2B monitor

Inspirace pro Váš B2B marketing

Výsledky B2B monitoru

Projekt B2B monitor byl spuštěn na jaře 2011.

První vlna: Role marketingu v B2B firmách (jaro 2011)
Druhá vlna: Budování vztahů se zákazníky v B2B (podzim 2011)
Třetí vlna: Marketingový výzkum v praxi B2B firem (jaro 2012)
Čtvrtá vlna: Sponzoring v B2B (podzim 2012)
Pátá vlna: Marketingové aktivity B2B firem (jaro 2013)
Pátá vlna: Vliv marketingu na obchodní výsledky (jaro 2013)
Šestá vlna: Využívání agentur v B2B (podzim 2013)
Šestá vlna: Content marketing v B2B (podzim 2013)
Sedmá vlna: Marketingové aktivity v B2B (jaro 2014)
Osmá vlna: Rusko-ukrajinská krize a B2B podniky v ČR (podzim 2014)
Osmá vlna: 20 klíčových faktů o B2B marketingu v ČR (podzim 2014)
Devátá vlna: Marketing B2B firem v ČR v roce 2015 (jaro 2015)
Desátá vlna: 10 marketingových zásad pro úspěch na B2B trzích (podzim 2015)
Jedenáctá vlna: B2B marketing v ČR v roce 2016 (jaro 2016)
Dvanáctá vlna: Plánování v B2B marketingu a obchodu  (jaro 2017)
Třináctá vlna: B2B marketing v ČR v roce 2017 (podzim 2017)
Čtrnáctá vlna: Klíčové faktory úspěchu na B2B trzích (jaro 2018)
Čtrnáctá vlna – specifické téma: Vizuální styl B2B firem (jaro 2018)
Patnáctá vlna: B2B marketing v ČR v roce 2019 (jaro 2019)
Patnáctá vlna – specifické téma: Vzdělávání obchodníků a marketérů v B2B (jaro 2019)
Patnáctá vlna – specifické téma: Content marketing v B2B (jaro 2019)
Šestnáctá vlna – specifické téma: On-line a digitální marketing v B2B (jaro 2020)
Šestnáctá vlna – specifické téma: Reklamní a dárkové předměty v B2B (jaro 2020)
Sedmnáctá mini vlna – specifické téma: Dopad pandemie COVID-19 na B2B firmy v ČR (duben 2020)
Sedmnáctá mini vlna – specifické téma: B2B marketing v době ekonomické krize (jaro 2020)
Osmnáctá mini vlna – specifické téma: Dopad pandemie COVID-19 na B2B firmy v ČR (červen 2020)
Devatenáctá vlna: E-commerce v B2B (říjen 2020)

 

V rámci každé vlny byl kromě tematické části zjišťován také index optimismu marketingových manažerů v B2B, tedy očekávání, jak se bude jejich firmám dařit v příštím roce. Výsledky najdete v sekci Vývoj na B2B trzích.

PRAVIDLA PRO CITOVÁNÍ: Výsledky B2B monitoru lze citovat pouze v případě, že bude uveden správný zdroj (Projekt B2B monitor realizovaný agenturou B-inside s.r.o.) a hypertextový odkaz na stránky www.b2bmonitor.cz či www.b-inside.cz.

 

Výsledky 19. vlny projektu: E-commerce v B2B (říjen 2020)

Výsledky 18. mini vlny projektu: Dopad pandemie COVID-19 na B2B firmy v ČR (červen 2020)

Výsledky 17. mini vlny projektu: B2B marketing v době ekonomické krize

Výsledky 17. mini vlny projektu: Dopad pandemie COVID-19 na B2B firmy v ČR (duben 2020)

Výsledky 16. vlny projektu: Reklamní a dárkové předměty v B2B (jaro 2020)

Výsledky 16. vlny projektu: On-line a digitální marketing v B2B (jaro 2020)

Výsledky 15. vlny projektu: Content marketing v B2B v roce 2019

Výsledky 15. vlny projektu: Vzdělávání obchodníků a marketérů v B2B

Výsledky 15. vlny projektu: B2B marketing v ČR v roce 2019

Výsledky 14. vlny projektu: Klíčové faktory úspěchu v B2B

Výsledky 14. vlny projektu: Vizuální styl B2B firem

Výsledky 13. vlny projektu: B2B marketing v ČR v roce 2017

titulka

Výsledky 12. vlny projektu: Plánování v B2B marketingu a obchodu

titulka2

Výsledky 11. vlny projektu: B2B marketing v ČR v roce 2016

titulka2

Výsledky 10. vlny projektu: 10 marketingových zásad pro úspěch na B2B trzích

titulka_10zasad

Výsledky 9. vlny projektu: Marketingové aktivity v B2B v roce 2015

B2B monitor IX

Výsledky 7. vlny projektu: Marketingové aktivity v B2B v roce 2014

Marketingové aktivity v B2B

Výsledky 6. vlny projektu: Content marketing v B2B

content marketing

Sektorové výsledky 6. vlny projektu – Content marketing v B2B (chráněno heslem)

Výsledky 6. vlny projektu: Využívání agentur v B2B

Využívání agentur

Sektorové výsledky 6. vlny projektu – Využívání agentur v B2B (chráněno heslem)

Výsledky 5. vlny projektu: Vliv marketingu na obchodní výsledky B2B firem

Vliv_marketingu_studie_bez

Výsledky 5. vlny projektu: Marketingové aktivity B2B firem

mkt_aktivity

Sektorové výsledky 5. vlny projektu (chráněno heslem)

Výsledky 4. vlny projektu: Sponzoring v praxi B2B firem

Výsledky 3. vlny projektu: Marketingový výzkum v B2B firmách

Sektorové studie z 3. vlny průzkumu (chráněno heslem)

Výsledky 2. vlny projektu: Budování vztahů se zákazníky

2. vlna výzkumu - Budování vztahů se zákazníky

Výsledky 1. vlny projektu: Role marketingu v B2B firmách

1. vlna výzkumu - Marketing v době krize

Sektorové studie z 1. a 2. vlny průzkumu (chráněno heslem)