.B2B monitor

Inspirace pro Váš B2B marketing

1. vlna výzkumu: Role marketingu v B2B firmách

První vlna výzkumu byla realizovaná na přelomu ledna a února 2011. Měla za cíl zmonitorovat význam marketingu v B2B firmách v ČR a jeho vliv na tvorbu podnikové strategie. Do výzkumu bylo zahrnuto 325 respondentů z řad marketingových a obchodních ředitelů / manažerů.

Výzkum přinesl odpovědi na otázky:

 • Jaké postavení má marketing v B2B firmách?
 • Podílí se marketing na strategii firmy?
 • Kolik lidí se ve společnostech věnuje marketingu?
 • Jak velkou část obratu tvoří výdaje na B2B marketing?
 • Kolik firmy investují do marketingu?
 • Vyplatí se investice do marketingu?
 • Jaké propagační aktivity B2B podniky využívají?
 • Jak firmy reagovaly na krizi z hlediska objemu výdajů do marketingu?
 • Jak se snížení marketingových rozpočtů projevilo v obchodních výsledcích?
 • Jaký očekávají vývoj svého obratu v roce 2011?
 • Jak se očekávaný vývoj projeví v investicích do marketingu?
 • a řadu dalších.

Prví část závěrečné zprávy se zaměřením na to, jak se firmy vypořádaly s krizí a jaké očekávají hospodářské výsledky v roce 2011, si můžete stáhnout zde, druhou, představující, jaké slovo má marketing ve firmě a jak ovlivňuje skutečné obchodní výsledky firmy, pak zde.

 

Sektorové studie z 1. a 2. vlny průzkumu (chráněno heslem)