.B2B monitor

Inspirace pro Váš B2B marketing

Reference účastníků

Manex
„Výzkumů B2B monitoru se zúčastňujeme pravidelně již od začátku. Výsledné statistiky nám přinášejí zajímavý a jinak těžko dostupný přehled o marketingu v průmyslových firmách. Pomáhají nám udělat si obrázek o aktuálních trendech a umožňují porovnat si strukturu a rozsah našich marketingových aktivit s ostatními. Oceňujeme kvalitu prezentace výsledků, vše je podáno prakticky a přehledně.“

Jaroslav KŘIKAVA, Marketing Manager
Alvey Manex a.s.

 

Optys

“Jsem ráda, že díky průzkumům B2B monitoru získávám aktuální informace o marketingových aktivitách konkurenčních firem. Otázky, které jsou v dotaznících mě většinou přivedou k novému zamyšlení. Říkám si: Proč se na to ptají? Jak to asi dělají jíní? Podívám se na konkurenci… Otázka mě tak vlastně inspiruje k novému pohledu na námi prováděnou činnost. A někdy i k nalezení nové, efektivnější či zajímavější cesty.

Ing. Lenka Bednaříková Kudělová
OPTYS, spol. s r.o.

 

Slévárny Třinec

“B2b monitoru se firma Slévárny Třinec účastní téměř od samého počátku. Mohu konstatovat, že nám pomáhají sledovat různé marketingové aktivity a ukazatele firem pohybujících se na b2b trzích, porovnávat je s aktivitami naší firmy a v konečném důsledku strategicky plánovat a následně rozhodovat o budoucích nejen marketingových aktivitách naší společnosti.”

Ing. Šárka Wojnarová
Slévárny Třinec, a.s.

 

brush

“Pravidelně se účastníme průzkumů v rámci projektu B2B monitor zajišťovaného firmou B-inside s.r.o. Výsledky těchto průzkumů jsou pro naši firmu přínosem, neboť nás zajímá trend marketingu ve firmách působících v našem i jiných oborech. Tyto výsledky jsou pro nás inspirací pro vytyčení směru naší marketingové politiky.”

Václav Candra
BRUSH SEM s.r.o.

 

Verner

“Výsledky projektu B2B monitoru dokáží nejen inspirovat a dodávat další nápady, ale hlavně mohu porovnávat marketing naši společnosti s marketingem v ostatních firmách. Díky výsledkům se dá odhadnout trend a budoucí vývoj marketingu v našem i jiných oborech.”

Tomáš Šimek
VERNER a.s.

 

Conel

“Pro efektivní řízení firmy, vývoje produktů, vyhledávání potenciálních zákazníků a vlastní prodej produktů je třeba neustále sbírat spoustu informací, na jejichž základě se může vedení firmy efektivně rozhodovat a vytvářet strategii firmy.
Při snaze získávat potřebné informace z vnějšího prostředí firmy jsem pochopil, že se jedná o složitou a hlavně nákladnou záležitost. Malá firma si nemůže dovolit pravidelně realizovat sama potřebné marketingové průzkumy.
Z toho důvodu jsem velice uvítal, že se mohu stát součástí něčeho, co začala realizovat společnost B-Inside. To znamená součástí marketingového průzkumu malých a středních firem, do kterého mohu vložit informace o fungování naší firmy Conel a následně získám zajímavý přehled o tom, jak podobné problémy řeší jiné firmy a jak jsou přitom úspěšně.
Tyto průzkumy jsou pro mě osobně velice přínosné a pomáhají jako podklady pro změny a rozvoj procesů v naší firmě.”

Otakar Müller
Conel s.r.o.

 

Elcatec

“Do tohoto projektu jsem šel prakticky do neznámého prostoru a chtěl jsem si i ověřit moje prakické znalosti.Musím říci, že odborné záležitosti od B2B monitoru mi moc pomohly v mé řídící práci ve firmě.V průběhu posledních 5 let se naše firma stala nejlepší v rámci koncernu BRAUN GmbH Bayreuth po stránce objemových ukazatelů, ale i ekonomických ukazatelů.Jsme stabilní firma s celkovým počtem pracovníků 320, dosahujeme výborné produktivity práce na pracovníka a nezanedbatelnou výhodou je stabilizace personálu.I proto máme náš výrobní program stabilní, bez výkyvů a získáváme i v této době nové projekty např. pro VV-BMW-Audi a další.
Mohu říci, že i B2B monitor má pozitivní dopad na naše výsledky
.”

Jaroslav Vávra
ELCATEC, s.r.o.

 

Backer

“Projektu B2B monitor se zúčastňujeme, abychom na základě výsledků mohli porovnat naše prováděné aktivity z aktivitami ostatních firem ze stejného nebo i jiného oboru. Výsledky také ukazují jaké nejpoužívanější marketingové a obchodní nástroje používají české firmy.”

Michal Tichý
Backer Elektro CZ a.s.

 

Plánujete výzkum trhu, zákazníků či konkurence?
Přizvěte B-inside do výběrového řízení. Kontaktujte nás na info@b-inside.cz,
telefonicky na +420 608 048 048 nebo využijte náš formulář.