STUDIE – Marketingový výzkum v praxi B2B firem

Právě jsme zveřejnili výsledky jarní vlny B2B monitoru, která se zabývala marketingovým výzkumem v praxi B2B firem. Studie se mimo jiné věnuje témanu, jak marketingový výzkum přispívá k obchodním výsledkům firmy. Studii naleznete zde.

Jaké údaje o vaší firmě konkurence sleduje?

Konkurenční boj je tvrdý. A tím, že vás konkurence sleduje, si můžete být zcela jistí. Zajímavé však je, že kromě obvyklého sledování cen, sortimentu, služeb či novinek si konkurenti vzájemně zjišťují například i personální obsazení, změny v managementu či v týmu obchodníků. Nejen zvyklostmi v oblasti průzkumu konkurence se zabývala květnová vlna projektu B2B monitor, který pravidelně realizuje výzkumná agentura B-inside s.r.o mezi marketingovými a obchodními řediteli B2B podniků v ČR.

Pokračovat ve čtení

Proč B2B podniky dělají průzkumy? Co je jejich účelem?

V průměru každé dva měsíce provádí B2B firmy v ČR některý z marketingových průzkumů, ať už se jedná o průzkum spokojenosti klientů, průzkum konkurence či zjišťování statistických dat. Pouze 9% dotázaných B2B podniků uvedlo, že průzkumy vůbec nedělají. Vyplývá to z výzkumného projektu B2B monitor, jehož další vlnu v květnu 2012 realizovala výzkumná agentura B-inside s.r.o..

Pokračovat ve čtení

Průzkumy spokojenosti zákazníků realizuje 81 % B2B firem

Průzkumy spokojenosti zákazníků jsou podle výsledků výzkumu téměř samozřejmá věc. Většina společností je však realizuje interně, ačkoliv jejich spokojenost s kvalitou dat je výrazně nižší než v případě společností, které za tímto účelem využívají specializovaných externích agentur. Vyplývá to z průzkumu projektu Marketing B2B firem v ČR, který v říjnu 2011 provedla výzkumná marketingová agentura B-inside s.r.o.

Pokračovat ve čtení