STUDIE – Sponzoring v praxi B2B firem

Právě jsme zveřejnili výsledky podzimní vlny B2B monitoru, která se věnovala přístupu B2B firem ke sponzoringu. Je sponzoring spíše morální odpovědnost firmy anebo jde o prostředek profitu? Jaké projekty B2B firmy podporují a co od této podpory očekávají? Jaké částky podniky na sponzoring vydávají? Tato témata a mnoho dalších analýz najdete ve finální studii, kterou si můžete prohlédnout zde.

Nejčastěji sponzorované aktivity

Aktuální vlna B2B monitoru se věnovala sponzoringu. Nejčastěji firmy v B2B sektoru v ČR sponzorují sportovní aktivity. Amatérské sportovní kluby podporuje polovina B2B firem, které se sponzoringu věnují. Většinou se jedná o místní sportovní kluby pro mládež.
Pokračovat ve čtení

Výdaje na sponzoring v B2B firmách v ČR

Středně velké a velké B2B firmy, které se věnují sponzoringu, vydají na sponzoring v průměru 14% svého marketingového rozpočtu. Typický podnik (medián) vydá 8%. Téměř pětina dotázaných (19%) pak na sponzoring dává více než ¼ rozpočtu na marketing. Vyplývá to z aktuálního šetření B2B monitoru.

Pokračovat ve čtení