Nejčastěji sponzorované aktivity

Aktuální vlna B2B monitoru se věnovala sponzoringu. Nejčastěji firmy v B2B sektoru v ČR sponzorují sportovní aktivity. Amatérské sportovní kluby podporuje polovina B2B firem, které se sponzoringu věnují. Většinou se jedná o místní sportovní kluby pro mládež.

Dalších 30%  sponzoruje profesionální sport, nejčastěji hokej a fotbal. Výjimkou ovšem nejsou i další sporty jako biatlon, motokros, cyklistika, basketbal, volejbal či házená.

O třetí a čtvrté místo pomyslného žebříčku se dělí místní a lokální projekty a projekty zaměřené na děti (podporuje je 28% sponzorujících firem). U místních lokálních projektů se jedná o nejrůznější spolky (např. hasiči, rybáři), lokální kulturní a společenské akce (např. Kyjovské polétání, Noc vědců) či dobrovolnické akce. Z projektů zaměřené na děti můžeme jmenovat například podporu organizací pracující s dětmi (Dětské domovy, Adra, Klokánek) či sponzoring místních dětských klubů a akcí (dětský den, akce pro děti pořádané OÚ, dopravní hřiště).

Výzkum realizovala společnost B-inside s.r.o. v září 2012 v rámci kontinuálního projektu B2B monitor. Dotázáni byli především marketingoví a obchodní ředitelé ze středně velkých a velkých B2B firem. Říjnové vlny se zúčastnilo 226 respondentů.