Nejčastější aktivity směrem k B2B zákazníkům

Nejčastějšími aktivitami k budování vztahů se zákazníků jsou vánoční a novoroční přání, reklamní předměty, personalizovaná korespondence či pozvání na oběd. Vyplývá to z šetření Marketing B2B firem v ČR, které v říjnu 2011 provedla výzkumná a marketingová agentura B-inside s.r.o.

V rámci aktivit je třeba rozlišovat, zda jsou směřovány ke všem zákazníkům, nebo pouze k VIP. Plošně ke všem zákazníkům jsou nejčastěji využívána již zmíněná vánoční přání(70 %), dále levnější reklamní předměty v hodnotě do 50 Kč (51 %), personalizovaná korespondence (38 %) a newslettry (30 %). Naopak, dostanete-li od klienta luxusní reklamní dárek v hodnotě nad 200 Kč, pozve-li Vás na oběd či na svůj zákaznický den, můžete si být téměř jisti, že Vás považuje za významného klienta.

Výzkum realizovala výzkumná a marketingová agentura B-inside s.r.o. v říjnu 2011 v rámci kontinuálního projektu Marketing B2B firem v ČR. Dotázáni byli především marketingoví a obchodní ředitelé ze středně velkých a velkých B2B firem. Říjnové vlny se účastnilo 250 respondentů.