Inspirace pro úspěšné oslovování zákazníků na B2B trzích

Přílišná snaha může být na škodu aneb méně je někdy více. Neosobní direct marketingové zásilky nebo časté návštěvy a telefonáty marketingové ředitele spíše obtěžují. Důležité je také vhodné načasování případných nabídek.

V rámci říjnové vlny projektu Marketing B2B firem v ČR jsme respondentům položili otevřenou otázku „Co Vás u aktivit / dárků / informací ze strany dodavatelů obtěžuje?“ Odpovědi respondentů považujeme za tak zajímavé, že je níže uveřejňujeme celé,
bez úpravy či kategorizace. Výčtem nechceme říci, abyste dané aktivity nedělali. Chceme, abyste při plánování svých marketingových akcí přemýšleli, co klientovi Váš newsletter / firemní akce / nabídka / propagační předmět přinese, a zda bude rád, že jej od Vás obdrží. Známé přísloví zní: „Mluviti stříbro, mlčeti zlato“. Se zákazníky tedy komunikujte pouze v případě, máte-li jim skutečně co říci. Věříme, že odpovědi respondentů Vám poslouží jako inspirace, jak úspěšně oslovovat své klienty na B2B trzích, a to nejen pomocí direct marketingu.

Výzkum realizovala společnost B-inside s.r.o. v říjnu 2011 v rámci kontinuálního projektu Marketing B2B firem v ČR. Dotázáni byli především marketingoví a obchodní ředitelé
ze středně velkých a velkých B2B firem. Říjnové vlny se účastnilo 250 respondentů.

„Co Vás u aktivit / dárků / informací ze strany dodavatelů obtěžuje?“(níže uvádíme přehled konkrétních spontánních odpovědí):

– propagační materiály formou „papír pro papír“, nebo pokud jsou příliš rozsáhlé
– akce typu dárek zdarma při koupi produktu nebo sleva
– informace s nulovou hodnotou
– četnost nepodstatných informací
– nic vypovídající newsletter
– ne příliš sofistikované informace
– mnoho nepodstatných informací
– telefonické dotazování a průzkumy, nevyžádaná pošta
– hrnky
– rádoby luxusní dárky, které nevyužiji a kvůli logu je mi žinantní je někomu věnovat
– velké množství katalogů od stejného zdroje, jen s individuálním přebalem
– nepřipravenost a neprofesionality nabídky, arogance, pozvání na oběd
– nabídka reklam a inzerce
– návštěvy a prezentace delší než 20 min
– pozvánky na mimopracovní aktivity
– schůzky
– pomlouvání konkurence
– dotazníky
– neplnění termínů dodávek
– pravidelné a časté newslettry firem, nabídky služeb a výrobků, které se nakupují      jednorázově nebo jen zřídka, vyžadování příliš obsáhlého hodnocení dodavatelů
– propisky
– zbytečné pozvánky na akce (otevírací)
– dárky s extrémně velkým logem
– Informace typu „Vaše společnost je výborná“ – potřebuji zjistit slabá místa společnosti i za cenu konfliktu se zaměstnanci, pokud zákazník říká, že je vše OK, informace pro mne se rovná nule, vždy je co zlepšit.
– Když firmy nabízejí akce, ale my je nedokážeme využít (naše zakázky jsou závislé na termínech).
– dotazníky, hrnečky, nepotřebné věci
– kalendáře
– kalendáře
– reklamní letáky
– informační letáky
– letáky, trapné reklamní slogany
– nevyžádané letáky
– příliš irelevantních informací
– direct maily s univerzálním obsahem
– necílené akční nabídky
– jakékoliv necílené aktivity a nerelevantní informace, dárky-zbytečnosti
– Informace o novinkách (všeobecné)
– nepotřebné informace a nabídkové akce mimo segment naší spolupráce
– kvantita, neadresnost, neznalost prostředí, nesmyslné nabídky vzhledem k zaměření firmy
– dotazníky se spokojeností s určitým zbožím
– neosobní přístup
– prezentácie, branding a neosobnosť
– nevyžádané informace o prodeji různých strojů nevyžádané informace o všech možných školeních
– nevyžádané newslettery
– akce pořádané večer či o víkendech
– pokud je nestačí odmítnout jednou
– dotazníky
– telefonáty – výzkum
– nevyžádané dotazníky
– nevhodné vnucování
– přílišná snaha
– příliš častá intenzita komunikace, nevkusné/nevhodné dárky
– neodbytnost v případě nezájmu.
– příliš častá aktivita a návštěvy, pokud jsou jen zdvořilostní
– Většinu aktivit musím z časových důvodů odmítnout. Je to nepříjemné a stojí to obě strany čas. Nemám nic proti zasílání newsletterů a pod. Obtěžuje mě důsledné a opakované vyžadování reakce („Volám Vám, protože jsem Vám poslal,… a co na to říkáte.“)
– otravnost některých dodavatelů
– případy až „vtíravého“ chování
– přehnaná aktivita, zbytečné schůzky
– Dárků tolik nedostávám, abych zjistil, zda mě nějaký obtěžuje. Snaha vnutit novinky, které nepotřebuji, nezajímají mě.
– vlezlost
– neodbytnost (např. časté telefonáty)
– vlezlost a kalkul
– opakovaná agresivní reklama na školení, bulletiny
– vnucování něčeho, o co nemá firma zájem
– přílišná aktivita (neustálé posílání nabídek, o které nemá respondent zájem)
– vlezlost
– nepotřebné, nekvalitní dárky
– nepraktické, levné dárky – časté dotazování se
– nefungující předměty, nesouvisející newslettery
– průzkumy
– zbytečné dary
– nepraktické dárky, zvlášť pokud nejsou ani vtipné, pozvánky na akce, kde je zvána pouze 1 osoba
– reklamní předměty, které člověk nevyužije, brožury s obecnými informacemi
– nevhodně zvolené dárky
– jakákoliv přebytečnost, neužitečnost
– levné nekvalitní předměty
– neoriginalita, nízká kvalita, špatná organizace u eventů / nízká úroveň ubytování
– nepodstatné balastní informace, dárky – braky
– nabídkové katalogy, kde nejsou žádné novinky („přeinformovanost“)
– nevyžádaná korespondence, která se netýká obchodu
– informace nesouvisející s podnikáním
– informace, které se netýkají obchodu (emaily, které obtěžují)
– informace, které se netýkají obchodu
– věci, které se netýkají přímo výroby
– zbytečné nabídky ohledně obchodu, který zrovna nepotřebují
– dotazníky
– nevyžádaná korespondence
– nevyžádaná pošta (newslettery), která je mimo obor činnosti
– akční nabídky, hromadná korespondence
– nevyžádaná korespondence
– nevyžádaná pošta
– nevyžádané dopisy
– nevyžádané dopisy
– časté změny a nabídky
– nevyžádané nabídky
– nepotřebné záležitosti, nevyžádané nabídky a emaily
– opakované nevyžádané nabídky
– nevyžádané emaily, které se netýkají obchodu
– posílání zbytečných e-mailů
– nevyžádané emaily, které se netýkají obchodu
– zbytečné emaily
– zasílání nabídek e-mailem bez souhlasu
– nevyžádané emaily
– nevyžádané emaily
– nevyžádané emaily, obchodní agresivita
– nabídky na email, na neohlášenou schůzku
– nabídky finančních služeb emailem, burzovní nabídky
– nevyžádané emaily, nevyžádaná reklama
– newslettery
– newslettery, spam
– informace: pravidelné newslettery, které chodí, jen aby „přišly“, dárky: tužky, diáře, USB
– newslettery
– nevyžádané newslettery
– nevyžádané newslettery
– nevyžádaná korespondence (newslettery)
– nevyžádané newslettery
– nevyžádané newslettery, dotazníky
– velké množství slevových akcí zasilaných formou newsletterů
– příliš časté zasílání newslleterů
– běžné informace o běžných produktech
– neosobní dárky či zprávy, obecné nicneříkající fráze apod.
– vysoká opakovatelnost nabídek
– příliš časté zasílání informací
– opakování starých či pro mě neužitečných informací
– stále stejné informace, které se nemění
– denní newsletter
– opakované nabídky, které nevyužijeme
– Neustálé nabízení toho, co již jsem odmítl. Množstevní slevy u zboží, kterého nepotřebuji kvanta.
– časté prezentace se stejným obsahem, který se opakuje (ztráta času)
– několik katalogů od stejné společnosti
– opakované nabídky
– pozvánky na sportovní a kulturní akce
– dárek / aktivita musí být přiměřené hodnoty, aby z jeho přijetí neplynuly žádné závazky nebo porušení zákonných či firemních povinností
– přehnaně drahé dárky (např. pozvánky na golfový turnaj) -> očekávají závazek
– spamové informace
– spamy
– direct marketing (telefonáty)
– všechny dárky a pozvánky
– nevyžádané katalogy, dobírkově dodávané faktury, které si družstvo neobjednalo (např. tiskoviny)
– zištnost dávání dárků – dárek musí být dán tak, aby to nemohlo být vnímáno jako „úplatek“.
– nekvalitní věci
– Pokud jsou dárky, aktivity nebo informace pouze jako prostředek spolupráce a očekává se jasné rozhodnutí pro jejich společnost.
– zprostředkované informace
– neobtěžuje, vždy mohu aktivitu / dárek či informaci odmítnout / vymazat.
– neohlášené návštěvy
– Občas mne obtěžuje, pokud velmi často volají a nabízejí, ale na druhou stranu to chápu, neboť to k propagaci jejich práce patří, děláme to také.
– Promiňte, ale tady jde o slušnost a každý, kdo Vám dává dárek, musí strávit určitý čas na jeho přípravě.
– neplnění termínů
– závazky.