Marketingově orientované firmy zaznamenávají větší růst obratu

Investice do marketingu se v B2B firmách vyplatí. Podmínkou ovšem je, aby měl marketing ve firmě významné slovo při určování strategie a zároveň byl realizován systematicky. Pokud tomu tak není, ani sebevětší marketingový rozpočet firmu nespasí. Vyplývá to z průzkumu Marketing B2B firem v ČR, který v únoru 2011 provedla výzkumná marketingová agentura B-inside s.r.o.


Marketingově orientované firmy, ve kterých má marketing významné slovo a zároveň je dělán systematicky, zaznamenaly v roce 2010 větší růst obratu než marketingově neorientované firmy. Nejvíce rostly marketingově orientované firmy, které do marketingu investovaly více než 1,5 % svého obratu. Ty zaznamenaly v průměru 10 % růst obratu. Naopak marketingově neorientované firmy bez ohledu na rozpočet v průměru 2,4 % obratu ztratily.

Obrat marketingově orientovaných B2B firem rostl

Výzkum realizovala společnost B-inside s.r.o. v únoru 2011 v rámci kontinuálního projektu Marketing B2B firem v ČR. Dotázáni byli především marketingoví a obchodní ředitelé ze středně velkých a velkých B2B firem. Únorové vlny se účastnilo 325 respondentů.