Marketing v B2B firmách je nedoceněný

Marketingově orientované firmy dosahují lepších obchodních výsledků. A lze říci, že rozdíl je významný. Bohužel tomu neodpovídá situace v B2B firmách v ČR. Vyplývá to z výzkumu “B2B Monitor – Marketing B2B firem v ČR”, kterou mezi 325 marketingovými
a obchodními řediteli realizovala výzkumná a marketingová agentura B-inside s.r.o.

Průzkum ukázal, že organizace marketingu přímo souvisí s obchodními výsledky firem.
70 % firem, které mají zřízené samostatné marketingové oddělení, vykazovalo v letech 2009-2010 růst, zatímco firmy s jinou organizací marketingu rostly v podstatně méně případech.

Marketing má evidentně pozitivní vliv na výsledky B2B firem. Přesto ve firmách panuje opačná situace.
Marketingové oddělení má pouze 16 % B2B firem a jen v 9 % firem má marketing hlavní podíl na tvorbě firemní strategie. Ke škodě českých firem, marketing má větší slovo v zahraničních společnostech působících v ČR.

Výzkum realizovala společnost B-inside s.r.o. v únoru 2011 v rámci kontinuálního projektu Marketing B2B firem v ČR. Dotázáni byli především marketingoví a obchodní ředitelé ze středně velkých a velkých B2B firem. Únorové vlny se účastnilo 325 respondentů.