Průzkumy spokojenosti zákazníků realizuje 81 % B2B firem

Průzkumy spokojenosti zákazníků jsou podle výsledků výzkumu téměř samozřejmá věc. Většina společností je však realizuje interně, ačkoliv jejich spokojenost s kvalitou dat je výrazně nižší než v případě společností, které za tímto účelem využívají specializovaných externích agentur. Vyplývá to z průzkumu projektu Marketing B2B firem v ČR, který v říjnu 2011 provedla výzkumná marketingová agentura B-inside s.r.o.

Průzkum spokojenosti zákazníků někdy v minulosti realizovalo 81 % B2B firem, a to prakticky bez ohledu na velikost firmy. Výjimkou jsou firmy s méně než 50 zaměstnanci. Průzkumy spokojenosti klientů častěji realizují společnosti se zahraniční účastí (92 %) než české firmy působící pouze na českém trhu (71 %).
Naprostá většina firem, které průzkumy spokojenosti dělají, tak činí vlastními silami (83 %). Externích agentur využívá 17 % realizátorů průzkumů. Externí agentury častěji využívají firmy s větším počtem zaměstnanců a firmy, ve kterých se marketing podílí na řízení firmy.

Způsob realizace průzkumu spokojenosti klientů do značné míry ovlivňuje kvalitu informací o zákaznících. Respondenti z firem, kteří výzkumy spokojenosti vůbec nerealizují, považují své informace o klientech za zcela dostačující pouze v 18 % případů. Ve srovnání s tím, s dostatečností informací je spokojeno 42 % manažerů z firem, které si nechávají průzkum spokojenosti klientů realizovat externí agenturou.

Výzkum realizovala společnost B-inside s.r.o. v říjnu 2011 v rámci kontinuálního projektu Marketing B2B firem v ČR. Dotázáni byli především marketingoví a obchodní ředitelé ze středně velkých a velkých B2B firem. Říjnové vlny se účastnilo 250 respondentů.