Papírové databáze zákazníků ještě zcela nevymizely

I přes mohutný nástup informačních technologií v posledních 20 letech působí v ČR firmy, které k evidenci zákazníků stále využívají osvědčený papír a tužku. Číslem jedna je pak kancelářský balík MS Office. Vyplývá to z šetření Marketing B2B firem v ČR, který v říjnu 2011 provedla výzkumnáa marketingová agentura B inside s.r.o.

Papírové formuláře k evidenci zákazníků stále používá 21 % B2B firem. Zajímavé je, že papírovou databázi využívají i firmy s větším počtem klientů (např. okolo 500 klientů). Komplexní CRM systém naopak využívá 34 % dotázaných firem. Nejčastěji firmy k evidenci zákazníků využívají kancelářský balík MS Office (44 %). Častěji jej využívají firmy s menším počtem klientů, nicméně není výjimkou ani u firem s více než 1 000 klienty (30 % z nich k evidenci využívá MS Office). Komplexní CRM systém zavedlo 34 % dotázaných firem a ve firmách se prosazuje již při 50 klientech. Řada firem ke správě kontaktů využívá firemní informační či účetní systémy (26 %). Mnohé firmy jednotlivé nástroje kombinují.

Je zajímavé, že způsob evidence zákazníků v B2B firmách se příliš neliší podle počtu klientů. I firmy se stovkami klientů využívají papírovou databázi či MS Office a naopak i firmy s relativně malým počtem zákazníků implementují specializovaný CRM systém. Více než počet klientů ovlivňuje způsob správy kontaktů zaměření firmy. Zatímco CRM využívá 23 % výrobních B2B firem, v obchodních firmách je CRM implementován téměř v 60 % případů.

Výzkum realizovala společnost B-inside s.r.o. v říjnu 2011 v rámci kontinuálního projektu Marketing B2B firem v ČR. Dotázáni byli především marketingoví a obchodní ředitelé ze středně velkých a velkých B2B firem. Říjnové vlny se účastnilo 250 respondentů.