Klíčové faktory úspěchu v B2B

Po dvou letech jsme se v B2B monitoru opět zaměřili na to, co vede k úspěchu na B2B trzích. Za dva roky se český B2B marketing bohužel příliš neposunul a dobrý výkon ekonomiky navíc nyní dává některým firmám pocit, že do marketingu nemusí investovat, protože aktuálně nestíhají a nové klienty nepotřebují. Ukazuje se však, že jde jednak o krátkozraký přístup, který se v době krize takovým firmám vymstí, a jednak o přístup, který brzdí růst firmy i v době konjunktury.
Pokračovat ve čtení

Plánování v B2B marketingu a obchodu

Aktuální vlna B2B monitoru se věnuje plánování v B2B. Jejím cílem je ukázat, jakým oblastem se v marketingu a obchodu věnují úspěšné B2B firmy a jaké cíle si stanovují, aby se firmě dařilo co nejlépe. Nechybí ani každoroční analýza výše výdajů do marketingu a benchmark pro účastníky projektu.
Pokračovat ve čtení

Mzdy v B2B marketingu

Existuje celá řada statistik o tom, kolik vydělávají lidé v marketingu. My v B2B však víme, že náš obor je specifický a srovnávat se s marketéry firem zaměřených na spotřebitele, tedy B2C, není vždy relevantní. Podívejte se na podrobnou infografiku, která přináší unikátní pohled na profesní život B2B marketérů a jejich platové podmínky.
Pokračovat ve čtení

Výsledky B2B monitoru 2016: Jak uspět na B2B trzích?

Loni 2x, letos už 3x víc. Tak rostou B2B firmy, které mají skutečné marketingové řízení, oproti podnikům, ve kterých marketing nehraje výraznou roli. Podle výsledků aktuálního B2B monitoru jsou sice dvě třetiny společností přesvědčené o důležitosti marketingu, ale ve strategickém plánování mu stále dávají jen málo prostoru. Firmy si tedy uvědomují důležitost marketingu, ale do praxe jej přenáší jen s obtížemi. Proč? Řadu odpovědí můžete najít v posledních výsledcích průzkumu B2B monitor.

Pokračovat ve čtení

B2B marketing v ČR a SR – (ne)překvapivě malé rozdíly

ČR a SR nezapřou společnou minulost ani v B2B marketingu. Podniky v obou zemích přistupují k této oblasti velmi podobně. Marketingově řízených B2B firem, tedy takových, kde k marketingu přistupují systematicky a marketing má vliv na celofiremní strategii, je v rámci obou zemí cca 40 %. Naopak, firem, kde marketing hraje minoritní roli je zhruba třetina.

Pokračovat ve čtení

B2B marketing v ČR v roce 2015

Projekt B2B monitor se dlouhodobě věnuje sledování marketingových aktivit B2B firem v ČR. Aktuální devátá vlna projektu proběhla v březnu/dubnu 2015. Podobně jako v loňském roce jsme zjišťovali, jakým marketingovým aktivitám se B2B podniky věnují, jaký je vývoj v této oblasti, i zda přibývá marketingově orientovaných podniků. Samozřejmostí je srovnání situace v podnicích působících na různě velkých trzích.

Pokračovat ve čtení

Marketing v B2B firmách je nedoceněný

Marketingově orientované firmy dosahují lepších obchodních výsledků. A lze říci, že rozdíl je významný. Bohužel tomu neodpovídá situace v B2B firmách v ČR. Vyplývá to z výzkumu “B2B Monitor – Marketing B2B firem v ČR”, kterou mezi 325 marketingovými
a obchodními řediteli realizovala výzkumná a marketingová agentura B-inside s.r.o.

Pokračovat ve čtení

Marketingově orientované firmy zaznamenávají větší růst obratu

Investice do marketingu se v B2B firmách vyplatí. Podmínkou ovšem je, aby měl marketing ve firmě významné slovo při určování strategie a zároveň byl realizován systematicky. Pokud tomu tak není, ani sebevětší marketingový rozpočet firmu nespasí. Vyplývá to z průzkumu Marketing B2B firem v ČR, který v únoru 2011 provedla výzkumná marketingová agentura B-inside s.r.o.

Pokračovat ve čtení