B2B marketing v ČR a SR – (ne)překvapivě malé rozdíly

ČR a SR nezapřou společnou minulost ani v B2B marketingu. Podniky v obou zemích přistupují k této oblasti velmi podobně. Marketingově řízených B2B firem, tedy takových, kde k marketingu přistupují systematicky a marketing má vliv na celofiremní strategii, je v rámci obou zemí cca 40 %. Naopak, firem, kde marketing hraje minoritní roli je zhruba třetina.


Samostatné marketingové oddělení je častější v ČR

V Česku je relativně častěji zřízeno samostatné marketingové oddělení. V roce 2015 ho má 30 % B2B podniků v ČR a pouze 18 % B2B podniků v SR. Na Slovensku marketing v cca polovině firem stále spadá pod obchodní oddělení. Situace na Slovensku v tomto ohledu připomíná stav v ČR v roce 2011. Tehdy mělo v ČR samostatné marketingové oddělení zřízeno pouze 16 % B2B firem a marketing spadal výrazně častěji pod obchodní oddělení. Letos je sice počet marketingových oddělení v ČR vyšší, nicméně role marketingu ve firmách je spíše slabší. Zdá se, že vedení firem v Česku se snaží marketing posilovat, a proto zřizuje samostatná oddělení a nabírá lidi. Celý proces ale nedotahují do konce a firmy nedávají marketingovým pracovníkům příslušné pravomoce. Je otázkou, zda takový stav v B2B firmách přetrvá, nebo je mezistupněm k budoucímu posílení pravomocí marketérů. A je otázkou, zda slovenské B2B podniky půjdou ve stopách svých českých protějšků, anebo se z tohoto vývoje poučí a dají svým marketérům nejen oficiální funkce, ale také přiměřené pravomoci.

 

Role mkt1

 

Podobný komunikační mix

B2B podniky v Česku i na Slovensku využívají velmi podobný mix komunikačních nástrojů. Prakticky všechny podniky mají zřízené webové stránky, ale pouze cca polovina z nich řeší, jak na ně přivést potenciální zákazníky prostřednictvím nástrojů jako SEO, PPC kampaně či jinou reklamu na internetu. Z tradičních nástrojů vedou u B2B firem tištěné propagační materiály, PR články a vztahy s novináři a podpora prodeje. Silnou roli v B2B marketingu hrají také veletrhy a výstavy.

nastroje1
V průměru využívají české B2B podniky o cca 1,3 komunikačních nástrojů více než jejich slovenské protějšky. Průměrná B2B firma v ČR (medián) si nechává externě zajistit 44 % používaných nástrojů, na Slovensku je míra outsourcingu mírně vyšší – 50 %. Důvodem může být nižší počet interních pracovníků věnujících se marketingu v SR a tudíž častější řešení ve formě využití externích dodavatelů; a to i přesto, že slovenští marketéři mají k dispozici menší marketingové rozpočty (viz níže).

Čeští marketéři mají více peněz i lidí

Oproti Slovensku mají čeští B2B marketéři k dispozici větší zdroje. V průměru se B2B marketingu v ČR věnuje ve firmě 3,1 úvazků, na Slovensku je to 2,5. Rozpočet na marketing je v ČR v průměru o cca 25 tis. EUR vyšší. Zatímco na Slovensku tvoří rozpočet na B2B marketing 0,53 % z obratu firmy, v Česku je to 0,83 %.

pocet uvazku

Výzkumy trhu dělá cca polovina B2B firem

V Česku i na Slovensku využívá výzkumy trhu, zákazníků či konkurence cca polovina B2B podniků. Na Slovensku je tato služba relativně častěji řešená interně. To může být způsobeno i mj. menším počtem specializovaných B2B výzkumných agentur na Slovensku.

O výzkumu

Výzkum provedla B2B výzkumná a poradenská agentura B-inside s.r.o. na jaře 2015 v rámci kontinuálního projektu B2B monitor. Oslovila při něm především marketingové a obchodní ředitele ze středně velkých a velkých B2B firem v ČR a SR. Průzkumu se zúčastnilo celkem 288 respondentů.

 

Plánujete výzkum trhu, zákazníků či konkurence?
Přizvěte B-inside do výběrového řízení. Kontaktujte nás na info@b-inside.cz,
telefonicky na +420 608 048 048 nebo využijte náš formulář.