B2B marketing v ČR v roce 2015

Projekt B2B monitor se dlouhodobě věnuje sledování marketingových aktivit B2B firem v ČR. Aktuální devátá vlna projektu proběhla v březnu/dubnu 2015. Podobně jako v loňském roce jsme zjišťovali, jakým marketingovým aktivitám se B2B podniky věnují, jaký je vývoj v této oblasti, i zda přibývá marketingově orientovaných podniků. Samozřejmostí je srovnání situace v podnicích působících na různě velkých trzích.


Infografika B2B monitor 2015

Pracovníků v marketingu přibývá, nemají ale pravomoci

Oproti rokům 2011 a 2013 vzrostl počet marketingových pracovníků i počet firem se samostatným marketingovým oddělením. Zároveň mírně klesl počet marketingově orientovaných firem. Vedení firem si uvědomuje význam marketingu, posiluje jej, ale bohužel nepředává jeho pracovníkům potřebné pravomoci.

Marketingově orientované firmy dosahují výrazně lepších obchodních výsledků

Firmy, ve kterých jsou lidé z marketingu zapojení do tvorby celofiremní strategie, a ve kterých se k marketingu přistupuje systematicky, rostly v roce 2014 v průměru o 9,9 %. Naopak firmy, kde je marketing na okraji, rostly meziročně pouze o 4,3 %.

On-line marketingové nástroje využívají B2B firmy stále častěji

Prakticky všechny B2B firmy mají webové stránky, 2/3 z nich využívají e-mail marketing a více než polovina pracuje na SEO. Meziročně nejvíce vzrostlo využívání e-mail marketingu a sociálních sítí.
Zaznamenali jsme meziročně vysoký nárůst využívání nástrojů direct marketingu – jak v elektronické, tak tradiční formě dopisu či telefonu.

Podrobnou studii si můžete stáhnout ZDE nebo klikněte na obrázek:

B2B monitor IX

(Studie je dostupná pouze pro účastníky projektu. Jste-li účastník B2B monitoru a neznáte heslo pro stažení studie, kontaktujte prosím Bc. Ivonu Michalčíkovou na imichalcikova@b-inside.cz.)

Výzkum realizovala výzkumná agentura B-inside s.r.o. na přelomu března a dubna 2015 v rámci kontinuálního projektu B2B monitor. Dotázáni byli především marketingoví a obchodní ředitelé ze středně velkých a velkých B2B firem. Aktuální vlny se zúčastnilo 174 respondentů.

 

Plánujete výzkum trhu, zákazníků či konkurence?
Přizvěte B-inside do výběrového řízení. Kontaktujte nás na info@b-inside.cz,
telefonicky na +420 608 048 048 nebo využijte náš formulář.