Nejpřínosnější propagační aktivity českých B2B firem

Propagační aktivity B2B firem se v mnohém liší od nástrojů propagace podniků působících v B2C segmentech. Jaké formy propagace české B2B firmy používají? Jaké formy propagace považují za nejpřínosnější? Jak se liší situace v různých B2B oborech? Nejen tomuto tématu se věnoval průzkum Marketing B2B firem v ČR, který realizovala agentura B-inside s.r.o. v roce 2011.

České B2B firmy považují za nejpřínosnější propagační aktivity podporu prodeje, výstavy a veletrhy a direct marketing. Veletrhy a výstavy jsou tradičními formami propagace zejména ve výrobních firmách, zvláště pokud působí i na zahraničních trzích. Naopak, v obchodních společnostech preferují podporu prodeje, direct marketing a e-marketing.

Srovnání nejpřínosnějších aktivit v jednotlivých B2B oborech nabízí následující tabulka. Respondenti měli označit 2 propagační aktivity, které považují pro jejich podnik za nejpřínosnější.

Propagační aktivity českých B2B firem

Výsledky průzkumu také ukázaly, že marketingově orientované firmy využívají komplexní marketingový mix a nesoustředí se pouze na dílčí formy propagace. A vyplácí se jim to. Marketingově orientované firmy zaznamenávaly i v době krize větší růst obratu než podniky, které dělají marketing nesystematicky. Více viz tento článek.

Výzkum realizovala společnost B-inside s.r.o. v únoru 2011 v rámci kontinuálního projektu Marketing B2B firem v ČR. Dotázáni byli především marketingoví a obchodní ředitelé ze středně velkých a velkých B2B firem. Únorové vlny se účastnilo 325 respondentů.