4 zásady úspěšného průzkumu spokojenosti na B2B trzích

Zákaznické průzkumy realizuje 81% B2B firem v ČR. Lze je tedy považovat za běžnou součást budování vztahů se zákazníky. Přesto při jejich realizaci vyvstává řada otázek typu „Máme průzkum realizovat?“, „Jak to přijmou zákazníci, nenaštveme je?“, „Máme klientům poslat výsledky?“. Odpověď na tyto otázky pomůže výzkum lépe připravit a smysluplně využít.

Z průzkumu projektu Marketing B2B firem v ČR, který v říjnu 2011 provedla výzkumná marketingová agentura B-inside s.r.o., vyplývá, že zákaznické průzkumy obtěžují pouze cca 1/3 dotázaných manažerů. Na druhou stranu, přes 70% dotázaných se zajímá o výsledky zákaznických průzkumů a 60% vítá možnost sdělit své připomínky. Situace se samozřejmě může lišit dle cílové skupiny. Přesto z dat jasně vyplývá, že z rozumně připraveného průzkumu spokojenosti klientů můžete získat jak Vy (relevantní data, přehled o klientech, lepší vztahy se zákazníky,…), tak i Vaši klienti (pocit důležitosti, uspokojení zvědavosti, důvěra v dodavatele,…). Zde platí obdobné zásady, jako v jiných marketingových činnostech.

Čtyři zásady úspěšného průzkumu spokojenosti klientů na B2B trzích:

  1. průzkum by měl být cílený (ptát se relevantních osob na relevantní otázky)
  2. průzkum by měl být rozumně dlouhý
  3. tazatel by měl být příjemný a respondenty nenutit násilím
  4. z průzkumu by měli mít něco i respondenti (minimálně dobrý pocit)

Postoj respondentů k zákaznickým průzkumům

Výzkum realizovala společnost B-inside s.r.o. v říjnu 2011 v rámci kontinuálního projektu B2B monitor | Marketing B2B firem v ČR. Dotázáni byli především marketingoví a obchodní ředitelé ze středně velkých a velkých B2B firem. Říjnové vlny se účastnilo 250 respondentů.