Máte problém s aktuálností údajů o vašich zákaznících? Jak lze přimět zaměstnance, aby data zaznamenávali?

Známe to všichni: obchodník přijde ze schůzky, vizitku od potenciálního klienta si založí v lepším případě do vizitkáře, v horším případě mezi hromadu jiných věcí do stolu. Zřejmě nabyl dojmu, že tenhle kontakt nevyjde… ALE: nebylo by lepší vést evidenci potenciálních zákazníků pro případ, že je budeme chtít oslovit s nějakou akční nabídkou? Co až se rozhodneme pro realizaci direct marketingové kampaně? Budeme pak zbytečně nakupovat drahé databáze? Takových případů bychom v každé firmě našli desítky. Nedůslednost zaměstnanců, neochota zaznamenávat údaje nejen o potenciálních, ale i o stávajících zákaznících často přináší zbytečné náklady a ušlé příležitosti.

V čem je problém? Jak přimět zaměstnance, aby data zaznamenávali?

Z výzkumu, který v říjnu 2011 realizovala výzkumná agentura B-inside s.r.o. vyplývá, že k tomu, aby zaměstnanci doplňovali a aktualizovali data, přispívá centralizace databáze zákazníků. Tedy, zavedení centralizovaného informačního systému, který je logicky strukturovaný. Druhořadé je, jestli se bude jednat o papírovou evidenci nebo sofistikovaný CRM systém. Data by neměla být na různých místech, v různých evidencích, na různých odděleních firmy. Je to logické: vyplňování údajů do centralizované databáze je jednodušší. A hlavně, zaměstnanci se již nemohou vymlouvat, že si dělají vlastní přehledy a seznamy; kontrola ze strany nadřízených je proto jednodušší.

V dnešní době, kdy úspěch firmy záleží především na informacích, se jistě vyplatí o těchto souvislostech přemýšlet a zapátrat ve vlastních řadách, jak na tom s důsledností jsme a co můžeme udělat pro to, abychom tyto zásadní věci neustále vylepšovali.