Proč B2B podniky dělají průzkumy? Co je jejich účelem?

V průměru každé dva měsíce provádí B2B firmy v ČR některý z marketingových průzkumů, ať už se jedná o průzkum spokojenosti klientů, průzkum konkurence či zjišťování statistických dat. Pouze 9% dotázaných B2B podniků uvedlo, že průzkumy vůbec nedělají. Vyplývá to z výzkumného projektu B2B monitor, jehož další vlnu v květnu 2012 realizovala výzkumná agentura B-inside s.r.o..

Nejčastějším důvodem, proč B2B podniky naposledy dělaly průzkum trhu, byla zvažovaná inovace výrobků, vstup na nový trh nebo uvedení nového produktu na trh. Takto cílený průzkum naposledy dělala téměř čtvrtina podniků, a ve 40% případů alespoň část realizace přenechala na výzkumné agentuře.

16% marketérů říká, že posledním průzkumem „zjišťovali, zda dělají svou práci dobře a kde je prostor pro zlepšení“ a dalších 16% realizovali průzkum jako podklad pro strategii firmy, cenovou politiku či výrobkovou strategii. Zatímco při obecném „zjišťování, jak děláme svou práci“ si firmy vystačí převážně s interním řešením, výzkum jako podklad pro strategii firmy svěřilo 28% firem alespoň částečně výzkumné agentuře.

Proč B2B podniky dělají výzkumy?

 

Výzkumnou agenturu firmy využívají, zejména pokud zvažují inovaci či vstup na nový trh, pokud chtějí na základě výsledků průzkumu zvýšit prodej, anebo když potřebují zjistit situaci na trhu.

Výzkum realizovala výzkumná a marketingová agentura B-inside s.r.o. v květnu 2012 v rámci kontinuálního projektu B2B monitor. Dotázáni byli především marketingoví a obchodní ředitelé ze středně velkých a velkých B2B firem. Květnové vlny se účastnilo 300 respondentů.