Jaké údaje o vaší firmě konkurence sleduje?

Konkurenční boj je tvrdý. A tím, že vás konkurence sleduje, si můžete být zcela jistí. Zajímavé však je, že kromě obvyklého sledování cen, sortimentu, služeb či novinek si konkurenti vzájemně zjišťují například i personální obsazení, změny v managementu či v týmu obchodníků. Nejen zvyklostmi v oblasti průzkumu konkurence se zabývala květnová vlna projektu B2B monitor, který pravidelně realizuje výzkumná agentura B-inside s.r.o mezi marketingovými a obchodními řediteli B2B podniků v ČR.

Průměrně podniky sledují kroky konkurence 2x ročně, přičemž častěji konkurenci monitorují obchodní firmy (v průměru 2,6x ročně) než výrobní podniky (v průměru 1,8x ročně).

Nejčastěji marketéři spontánně uváděli, že sledují ceny, cenové akce či marže konkurentů (uvedlo spontánně 72% marketérů). 38% sleduje sortiment a služby a 28% noviny a vývoj produktů.  Cca čtvrtina firem (23%) sleduje také finanční výsledky a získané zákazníky a reference konkurentů.

Pro pětinu B2B podniků je také běžné sledovat technologickou úroveň, vybavení, výrobní možnosti či technickou úroveň výroby. Necelých 10% manažerů pak spontánně uvedlo, že u konkurentů sledují i personální změny, obsazenost manažerských pozic či změny v týmu obchodníků.

Jaké údaje o vaší firmě konkurence sledujeVýzkum realizovala společnost B-inside s.r.o. v květnu 2012 v rámci kontinuálního projektu B2B monitor. Dotázáni byli především marketingoví a obchodní ředitelé ze středně velkých a velkých B2B firem. Květnové vlny se účastnilo 300 respondentů.