Výdaje na sponzoring v B2B firmách v ČR

Středně velké a velké B2B firmy, které se věnují sponzoringu, vydají na sponzoring v průměru 14% svého marketingového rozpočtu. Typický podnik (medián) vydá 8%. Téměř pětina dotázaných (19%) pak na sponzoring dává více než ¼ rozpočtu na marketing. Vyplývá to z aktuálního šetření B2B monitoru.

Nejčastěji dávají firmy na sponzoring finance v řádu desetitisíců (52%) a statisíců (28%) ročně. Více než milion Kč investuje 7% dotázaných firem.


Sponzoringu se věnují jak menší tak větší firmy a nezáleží ani na oboru či zaměření firmy pouze na B2B či částečně také na B2C. Liší se ovšem ve výdajích. Menší firmy do 99 zaměstnanců investují nejčastěji tisíce až desetitisíce. Středně velké firmy desetitisíce až statisíce a u největších firem nejsou výjimkou investice v řádu milionů Kč ročně.

Výzkum realizovala společnost B-inside s.r.o. v říjnu 2012 v rámci kontinuálního projektu B2B monitor. Dotázáni byli především marketingoví a obchodní ředitelé ze středně velkých a velkých B2B firem. Zářijové vlny se zúčastnilo 226 respondentů.