Poučte se z předchozí krize – nesnižujte výdaje na marketing

V rámci první vlny B2B monitoru jsme zjišťovali, jak se firmy vyrovnaly s krizí v roce 2009-2010. Součástí výzkumu byla i otázka, zda v době krize jejich firma zvýšila či snížila výdaje na marketing. Výdaje na marketing zvýšilo pouze 10% firem, naopak snížilo 46% firem. Jak se těmto firmám následně dařilo?

Jak ukázal další vývoj, rozhodnutí zvýšit výdaje na marketing nebo je ponechat v podobné výši se firmám vyplatilo. Obrat firem, které výdaje na marketing zvýšily, rostl v roce 2010 v průměru téměř o 8%. Naopak obrat firem redukujících výdaje na marketing v průměru klesal.

Podobnému tématu se věnuje i článek Využijte krize ve svůj prospěch.

Výzkum realizovala výzkumná a marketingová agentura B-inside s.r.o.. Dotázáni byli marketingoví a obchodní ředitelé a manažeři v 325 firmách působících na B2B trzích. Dotázány byly firmy s 50 a více zaměstanci, jejichž business je realizován většinově na B2B trzích.