Pozor na vlastní intuici. Někdy je lepší spolehnout se na „tvrdá“ data

Jakkoliv se marketéři v B2B firmách domnívají, že nejpřínosnějšími zdroji informací pro jejich práci jsou obchodníci firmy a vlastní intuice (a více než tři čtvrtiny manažerů tyto „zdroje“ využívá velmi často nebo často), ukazuje se, že objektivně vzato je lepší se spoléhat spíše na „tvrdá“ data a odborné informace.

Firmám, jejichž manažeři využívají při rozhodování informace z odborných časopisů, veletrhů apod., rostl v roce 2011 obrat o 3,6 procentních bodů více než firmám, jejichž manažeři tyto zdroje informací nevyužívají. Obdobně pozitivní vliv na obrat má i využívání marketingových průzkumů.

A naopak, podnikům, kde se manažeři spoléhají pouze na informace od obchodníků firmy nebo se často spoléhají na svou vlastní intuici (jakkoliv tyto zdroje manažeři považují za velmi přínosné), rostl v roce 2011 obrat o 0,5 resp. 2,2 procentních bodů méně než těm, kteří na tyto „zdroje“ příliš nedají.

Vyplývá to kontinuálního projektu B2B monitor, který v květnu 2012 realizovala společnost B-inside s.r.o..Dotázáni byli především marketingoví a obchodní ředitelé ze středně velkých a velkých B2B firem. Květnové vlny se účastnilo 300 respondentů.