Právě probíhá 4. vlna B2B monitoru na téma SPONZORING

V současné době probíhá sběr dat již čtvrté vlny B2B monitoru. Tématicky se tato vlna věnuje sponzoringu. Oproti předchozím fázím jsme zavedli několik novinek:
– kratší dotazník (cca 5 min.)
– data z dotazníkového šetření doplníme o vysvětlení z hloubkových rozhovorů
– dotazník obsahuje i otázky účastníků projektu (výstavnictví a sociální sítě)
Nedošla Vám pozvánka? Kontaktujte nás na dfuskova@b-inside.cz
Těšíme se na Vaši účast.