Sponzoring: morální odpovědnost nebo prostředek profitu?

Středně velké a velké B2B podniky v ČR vidí ve sponzoringu spíše sociální záležitost a možnost udělat dobrou věc, než promyšlenou marketingovou strategii, která by měla vést k profitu firmy.
V otázce profit versus morální povinnost můžeme sledovat různé postoje, nejčastěji je to ale právě „čistý altruismus“, který u podniků jasně vítězí nad očekávaným finančním efektem sponzoringu.

Jen 13% podniků sponzoruje kvůli očekávanému profitu

Pouze 13% oslovených manažerů tvrdí, že sponzoring dělají zejména kvůli profitu pro firmu a nemyslí si, že by se jednalo o morální povinnost. Cca čtvrtina B2B podniků (23%) chápe sponzoring racionálně – podle nich jde o morální povinnost podniku, ale musí se dělat tak, aby byl pro podnik přínosem.

Největší část B2B podniků (42%) přistupuje ke sponzoringu jako k morální povinnosti, která nemusí podniku přinášet žádný profit. A 11% podniků dělá sponzoring z jiného důvodu.

Tyto 4 skupiny podniků pak mají také odlišný způsob výběru podporovaných projektů a vydávají na sponzoring různě vysoké částky (dočtete se v dalších článcích).

Výzkum realizovala společnost B-inside s.r.o. v říjnu 2012 v rámci kontinuálního projektu B2B monitor. Dotázáni byli především marketingoví a obchodní ředitelé ze středně velkých a velkých B2B firem. Říjnové vlny se zúčastnilo 226 respondentů.