.B2B monitor

Inspirace pro Váš B2B marketing

4. vlna výzkumu: Sponzoring v praxi B2B firem

Čtvrtá vlna B2B monitoru proběhla v říjnu 2012. Věnuje se sponzoringu v praxi B2B firem a zúčastnilo se jí 226 obchodních a marketingových ředitelů středně velkých a velkých B2B podniků v ČR. V této vlně bylo poprvé provedeno i hloubkové šetření ve formě devíti strukturovaných hloubkových rozhovorů s manažery podniků, které mají zajímavou zkušenost se sponzorováním, i z podniků, které z různých důvodů nesponzorují. Tyto rozhovory jsou součástí výsledků a můžete si je přečíst níže.

Ve výsledné studii najdete například na tyto analýzy:

  • Vnímají podniky sponzoring jako morální povinnost anebo jako prostředek profitu?
  • Jaké projekty B2B podniky sponzorují?
  • Jak se vybírají projekty pro sponzoring?
  • Jaké částky podniky vydávají na sponzoring?
  • Jaký přínos podniky od sponzoringu očekávají?
  • Proč některé podniky nesponzorují?
  • Tipy od účastníků průzkumu, jak sponzorovat efektivně a vyhnout se chybám.

Celou studii si můžete prohlédnout zde nebo klikněte na obrázek:

Případové studie účastníků projektu:
Sponzorský projekt Terasa snů (Inoutic/Deceuninck, spol. s r.o.)
Podpora regionálních projektů a akcí je přínosná (Dřevoterm, s.r.o.)
Sponzoring má smysl, pokud je vázán na zaměstnance firmy (Elcatec s.r.o.)
Sponzoring děláme pro dobrou věc, ne abychom se zviditelnili (Humpolecké stavební elementy spol. s r.o)
Efektivní sponzoring není jen o penězích (KRPA PAPER, a.s.)
Sponzoring musí firmě přinést nějaký užitek (REDA a.s.)
Zahraniční vlastníci lokální sponzoring příliš nepodporují (Minerva Boskovice a.s.)