Rovnováha brandu a výkonu v B2B

Silná značka je v B2B stejně důležitá jako výkonnostní marketing a přímý akviziční obchod. Proč? Podívejte se na výsledky aktuální vlny B2B monitoru, která se rovnováze brandu a výkonu v B2B věnovala.

Firmám, kde je úkolem marketingu budovat brand i podporovat obchod a obchodníky, se dlouhodobě daří lépe, než těm, kde se věnují jen jedné nebo druhé oblasti. Ukázala to data z průzkumů mezi B2B firmami v Česku. Rozdíl v pětiletém tempu růstu je 16 %, což například při obratu 500 mil. Kč znamená částku 80 mil. Kč.

 

Co znamená rovnováha brandu a výkonu?

Chcete vědět, co konkrétně znamená rovnováha brandu a výkonu? A jaké konkrétní marketingové aktivity firmy používají k budování znalosti značky a pro výkonnostní marketing? Stáhněte si krátkou studii:

Pokud na obrázek nejde kliknout, zkopírujte do adresy prohlížeče odkaz: https://www.b2bmonitor.cz/wp-content/uploads/2023/12/B2B-monitor-Výkon-nebo-brand-PREZENTACE-PRO-ÚČASTNÍKY-B2B-MONITORU.pdf

Výzkum realizovala výzkumná agentura B-inside s.r.o. v říjnu 2023 v rámci kontinuálního projektu B2B monitor.

 

Plánujete výzkum trhu, zákazníků či konkurence?
Přizvěte B-inside do výběrového řízení. Kontaktujte nás na info@b-inside.cz
nebo telefonicky na +420 608 048 048.