Vizuální styl B2B firem

To, zda je důležité mít kvalitně zpracovaný vizuální styl vyvolává nekončící diskuse a spory mezi marketéry a obchodníky. A právě proto jsme se v aktuální vlně B2B monitoru zaměřili na vizuální styl B2B firem. Kvalitně zpracovaný a jednotný vizuální styl přináší silnou výhodu v konkurenčním boji. Nicméně se ukázalo, že B2B firmy si jeho důležitost zatím příliš neuvědomují.

Jednotný vizuální styl vytváří identitu firem. O jeho významu a důležitosti je přesvědčena pouze jedna třetina českých B2B firem. Tuto důležitost si nejvíce uvědomují firmy ve službách, naopak výrobní firmy vnímají vizuální styl často jako nepodstatný.

Důležitost vizuálního stylu

Vizuální styl je nutné dodržovat, jeho zpracování nestačí

Silný a jednotný vizuální styl představuje systematické budování značky a může přinášet mnoho výhod, v čele s přidanou hodnotou pro zákazníka či výhodou v konkurenčním boji. Proto, aby mohly firmy těžit z jeho výhod, je nutné vizuální styl správně dodržovat. Tuto nutnost, navíc podporuje fakt, že firmám, které vizuální styl dodržují, rostl nadprůměrně obrat.

Jednotný brand

Jak vypadá vizuální styl B2B firem v Česku?

Záleží B2B firmám na vizuálním stylu? A co budování brandu? Vyplatí se využít profesionální agenturu pro zpracování vizuálního stylu? Kolik B2B firmy průměrně zaplatily za jeho zpracování? A má vizuální styl vůbec vliv na obchodní výsledky?

Odpovědi na tyto a další otázky najdete ve studii z aktuální vlny B2B monitoru – “Vizuální styl B2B firem”.

Kompletní studie poslední vlny projektu

Studie Vizuální styl B2B firem je ke stažení zde:

Studie - Vizuální styl B2B firem

Máte zájem o další analýzy a zajímavé výstupy z B2B monitoru?

Pokud máte zájem o aktuální studii a další analýzy z B2B monitoru, přihlaste se k odběru pravidelného newsletteru z B2B monitoru. Budeme Vás zvát k účasti k průzkumu a za odměnu získáte výsledky výzkumů a zajímavé informace o B2B marketingu. K odběru se můžete přihlásit ZDE.

Realizátor projektu

Výzkum realizovala výzkumná agentura B-inside s.r.o. v únoru 2018 v rámci kontinuálního projektu B2B monitor. Poslední vlny průzkumu se zúčastnilo 239 respondentů z ČR.