Content marketing v B2B v roce 2019

Bez kvalitního obsahu se dnes neobejde prakticky žádná firma, obzvlášť na B2B trzích. Dokazují to i výsledky poslední vlny B2B monitoru. Procento B2B firem, které se letos content marketingu věnují, se oproti roku 2017 více než zdvojnásobilo.

“Růstu zájmu o obsah se nedivím. V řadě odvětví není možnost inzerce, protože neexistují relevantní média. Jindy neexistuje poptávka, protože se trh teprve formuje. Anebo už firma pokryla veškeré možné marketingové kanály a teď zjišťuje, že na nich vlastně nemá dlouhodobě co šířit.” říká Martin Brablec, zakladatel Obsahové agentury a partner letošní vlny B2B monitoru.

Jak to vidí čeští B2B marketéři?

Pro B2B trhy je content marketing velmi přínosným nástrojem a firmy se již poučily, že bez kvalitního obsahu nemohou dlouhodobě fungovat. Proto se content marketingu věnuje většina B2B firem v Česku. K systematické content marketingové strategii však máme v Česku ještě daleko a ve srovnání se zahraničím ještě není český obsahový marketing běžným standardem (více v podrobné studii Content marketing v ČR v roce 2019).

Jakou podobu má vytvářený obsah v B2B?

Klasikou pro šíření zajímavého obsahu v Česku jsou publikované články. Přes tři čtvrtiny B2B firem je doplňují o fotografie, obrázky či ilustrace a 67 % firem postuje na sociálních sítích. Čtveřici nejpoužívanějších forem content marketingu v Česku uzavírají videa. Oproti zahraničí však čeští B2B marketéři podstatně méně často využívají například case studies, e-booky a whitepapery či infografiky (65 %).

A jak firmy vytvářený obsah šíří?

Stejně jako v zahraniční i české B2B firmy nejčastěji pro šíření vytvářeného obsahu využívají e-mail a sociální média. Oproti zahraničí však má v Česku větší tradici osobní setkávání s klienty a naopak méně časté je využívání blogů či webinářů.

V Česku vyhrává Facebook i na B2B trzích

Pokud B2B firma v Česku využívá sociální sítě, jde nejčastěji o Facebook. V zahraničí je naproti tomu hlavní sociální sítí v B2B LinkedIn (využívá 97 % B2B firem) následovaný Twitterem (87 %) a teprve poté Facebookem (86 %).

Chcete se dozvědět více? Stáhněte si kompletní studii.

Můžete se těšit například na:

  • kompletní výčet forem a kanálů, které B2B firmy využívají k šíření obsahu
  • co považují B2B marketéři v content marketingu za nejpřínosnější
  • srovnání s B2B trhy v zahraničí
  • kdo má na starosti content marketing ve firmách
  • jaká část firem měří výsledky content marketingu a kdo spoléhá jen na intuici.

Studii stáhnete zde nebo kliknutím na obrázek:

Máte zájem o další analýzy a zajímavé výstupy z B2B monitoru?

Pokud máte zájem o další analýzy z B2B monitoru, přihlaste se k odběru pravidelného newsletteru z B2B monitoru. Budeme Vás zvát k účasti k průzkumu a za odměnu získáte výsledky výzkumů a zajímavé informace o B2B marketingu. K odběru se můžete přihlásit ZDE.

Realizátor projektu

Výzkum realizovala výzkumná agentura B-inside s.r.o. v lednu 2019 v rámci kontinuálního projektu B2B monitor. Dotázáni byli především marketingoví a obchodní ředitelé ze středně velkých a velkých B2B firem. Aktuální vlny se zúčastnilo 280 respondentů.
Partnerem a odborným garantem pro téma content marketing je v roce 2019 Obsahová agentura.

Plánujete výzkum trhu, zákazníků či konkurence?
Přizvěte B-inside do výběrového řízení. Kontaktujte nás na info@b-inside.cz nebo telefonicky na +420 608 048 048.