Vzdělávání marketérů a obchodníků v B2B

Kvalita práce obchodníků a marketérů v B2B je velmi úzce spjata s jejich zkušenostmi, dlouhodobým vzděláváním a osobním i profesním rozvojem. Ačkoliv jsou lidé klíčovým faktorem úspěchu každé firmy, ne všude je jim věnována potřebná péče a podpora. V B2B monitoru jsme se proto zaměřili na téma vzdělávání obchodníků a marketérů v B2B. Zajímalo nás, jaké vzdělávání B2B firmy nabízejí, jakému způsobu rozvoje dávají přednost samotní pracovníci a jak se přístup firmy v této oblasti odráží na jejím úspěchu.

“Z výsledků výzkumu vyplývá, že vzdělávání klíčových zaměstnanců na pozicích obchodníků a marketingu je výrazným způsobem podceňováno. Přitom se však i efektivita a přínos vzdělávání dají posoudit a změřit a ukázat jeho vliv například na zvýšení počtu zakázek i celkový obrat firmy.”  říká Taťána Nepustilová, zakladatelka a ředitelka vzdělávací agentury TLC a partnerka letošní vlny B2B monitoru.

Jaké vzdělávání nabízejí B2B firmy svým marketérům a obchodníkům?

Zlatým standardem firemního vzdělávání jsou i na B2B trzích jazyky. Svým marketérům a obchodníkům tuto možnost nabízí tři čtvrtiny B2B firem v Česku. Ostatní oblasti vzdělávání již nejsou v B2B samozřejmostí.
Pouze necelá polovina B2B firem nabízí obchodníkům a marketérům možnost rozvíjet komunikační či prezentační dovednosti a necelá pětina firem poskytuje možnost vzdělávání v oblasti time managementu a priority managementu. Přitom se jedná o oblasti, které mohou tyto pracovníky zásadně rozvíjet a zefektivnit jejich práci.

A co méně tradiční formy vzdělávání a podpory?

Kromě klasické nabídky vzdělávání je možné rozvoj pracovníků podpořit i dalšími formami podpory, například koučinkem, mentoringem či týmovým rozvojem. Tyto formy podpory však v Česku nabízí pouze necelá polovina B2B firem a většinou se jedná o teambuildingové akce.
Individuální koučink či mentoring nabízí svým obchodníkům a marketérům pouze 15 %, resp. 13 % B2B firem. Ukazuje se však, že firmám, kde věnují rozvoji marketérů a obchodníků větší péči, se daří podstatně lépe oproti těm, kteří nabízí pouze základní formy vzdělávání.

Chcete se dozvědět více? Stáhněte si kompletní studii.

Můžete se těšit například na tyto analýzy:

  • jaké formy jazykového vzdělávání firmy svým lidem nabízejí
  • jaké vzdělávání preferují samotní marketéři a obchodníci
  • v jakých oblastech se marketéři a obchodníci sami vzdělávají
  • jak se liší preference vzdělávání a osobní rozvoj u obchodníků, marketérů a ředitelů firem
  • srovnání výsledků se zahraničím.

Studii stáhnete zde nebo kliknutím na obrázek:

Máte zájem o další analýzy a zajímavé výstupy z B2B monitoru?

Pokud máte zájem o další analýzy z B2B monitoru, přihlaste se k odběru pravidelného newsletteru z B2B monitoru. Budeme Vás zvát k účasti k průzkumu a za odměnu získáte výsledky výzkumů a zajímavé informace o B2B marketingu. K odběru se můžete přihlásit ZDE.

Realizátor projektu

Výzkum realizovala výzkumná agentura B-inside s.r.o. v lednu 2019 v rámci kontinuálního projektu B2B monitor. Dotázáni byli především marketingoví a obchodní ředitelé ze středně velkých a velkých B2B firem. Aktuální vlny se zúčastnilo 280 respondentů.
Partnerem a odborným garantem pro téma vzdělávání je v roce 2019 vzdělávací agentura TLC.

Plánujete výzkum trhu, zákazníků či konkurence?
Přizvěte B-inside do výběrového řízení. Kontaktujte nás na info@b-inside.cz nebo telefonicky na +420 608 048 048.