B2B marketing v ČR v roce 2016

Poslední vlna B2B monitoru se opět věnovala nástrojům a komunikačním aktivitám používaným v B2B marketingu a marketingovým rozpočtům B2B firem. Pokud chcete být o krok před konkurencí, podívejte se, které kanály jsou dosud neobsazené a kde naopak musíte být, abyste nezůstali pozadu.

Marketingové aktivity v B2B v ČR

 

Klasický mix B2B komunikace: web, tištěné materiály a veletrhy
Stálou kombinací komunikačních aktivit v českém B2B marketingu jsou web, tištěné propagační materiály a veletrhy a výstavy. Mezi standardy patří také PR, e-mail marketing či eventy. Tyto kanály dlouhodobě využívá většina B2B podniků v Česku.

Sociální sítě na vzestupu
Nejzřetelnějším trendem posledních let je nástup využívání sociálních sítí v B2B marketingu. Zatímco v roce 2013 používalo tento nástroj pouze 22 % firem, v roce 2015 to bylo 43 % a letos už 54 %. Pokud tedy s využíváním sociálních sítí ve vaší firmě stále váháte, vězte, že polovina vašich konkurentů je již používá.

Oživení veletrhů a výstav?
Před pár lety se živě diskutovalo o významu veletrhů a výstav, o vysokých nákladech a jejich nízké efektivitě. Odpovědí na tuto diskusi je skutečnost, že se firmy k využívání veletrhů a výstav vrací. V roce 2013 se veletrhů a výstav účastnila cca polovina B2B firem, letos to bylo 69 %.

PPC kampaně už tolik netáhnou
Opačným směrem než sociální sítě se vydávají PPC kampaně a jiná reklama na Internetu. Tyto nástroje používá cca třetina B2B firem, míra jejich využití však klesá.

Optimismum z navýšení marketingových rozpočtů nebyl reálný
Na jaře 2016 očekávali B2B marketéři, že výdaje do B2B marketingu budou téměř 1 % obratu firmy. Nyní připouští, že tato očekávání se nenaplnila a rozpočty jsou o více než pětinu nižší.

Studie B2B marketing v ČR v roce 2016 je ke stažení zde:
B2B marketing v ČR v roce 2016

Podrobný benchmark pro účastníky projektu

Jste účastník poslední vlny projektu? Stáhněte si podrobnější studii včetně analýz využívání komunikačních nástrojů podniky s různou činností a na různě velkých trzích.

B2B marketing v ČR v roce 2016

Co Vám podrobný benchmark přinese?

  • Zjistíte, jaké komunikační nástroje používá vaše konkurence
  • Nezůstanete pozadu s aktivitami, které oslovují váš trh
  • Můžete využít dosud neobsazené kanály

Pokud jste účastník poslední vlny B2B monitoru a neznáte heslo ke stažení studie, kontaktujte prosím p. Ivonu Michalčíkovou na imichalcikova@b-inside.cz.

Realizátor projektu

Výzkum realizovala výzkumná agentura B-inside s.r.o. na přelomu června a července 2016 v rámci kontinuálního projektu B2B monitor. Dotázáni byli především marketingoví a obchodní ředitelé ze středně velkých a velkých B2B firem. Aktuální vlny se zúčastnilo 203 respondentů z ČR a 109 ze Slovenska.

Plánujete výzkum trhu, zákazníků či konkurence?
Přizvěte B-inside do výběrového řízení. Kontaktujte nás na info@b-inside.cz,
telefonicky na +420 608 048 048.