Jsou v dnešní době veletrhy a výstavy pro B2B podniky ještě přínosné?

Veletrhy a výstavy mají v B2B oboru stále své místo. 56% B2B podniků v ČR se jich účastní jako vystavovatelé a dalších 34% alespoň jako návštěvníci. Jejich význam ovšem klesá.

Podniky považují účast na veletrzích a výstavách spíše za přínosnou. Nicméně se shodují, že veletrhy v zahraničí jsou oproti těm v ČR na vyšší úrovni. Ukázala to poslední vlna projektu B2B monitor, kterou realizuje agentura B-inside s.r.o.

16% středně velkých a velkých B2B podniků vystavuje v ČR i v zahraničí a po 20% podniků vystavuje buď na veletrzích a výstavách v ČR anebo v zahraničí. 34% podniků veletrhy alespoň navštěvuje. Pouze 10% dotázaných se veletrhů a výstav vůbec neúčastní.

Zahraniční veletrhy a výstavy považují manažeři za přínosnější

Průzkum ukázal, že podniky, které vystavují v ČR i v zahraničí anebo pouze v zahraničí, považují veletrhy a výstavy za přínosnější než podniky, které vystavují pouze v ČR. Stejné vyplývá i z komentářů účastníků: úroveň veletrhů v Česku v posledních letech upadá a přínosné jsou spíše zahraniční veletrhy a výstavy, které mají vyšší úroveň.

2. část článku – konkrétní komentáře marketingových manažerů B2B firem k přínosům veletrhů a výstav ZDE

Výzkum realizovala společnost B-inside s.r.o. v říjnu 2012 v rámci kontinuálního projektu B2B monitor. Dotázáni byli především marketingoví a obchodní ředitelé ze středně velkých a velkých B2B firem. Říjnové vlny se účastnilo 224 respondentů.