Rusko-ukrajinská krize a B2B podniky v ČR

V rámci projektu B2B monitor jsme reagovali na poslední vývoj ohledně sankcí uvalených na obchod s Ruskem. B2B podniků v Česku jsme se ptali, nakolik je tato krize ovlivnila. Podobně jako jiné zprávy z odborných diskusí, i tento průzkum potvrdil, že dopad krize není sice dramatický, ale řadu podniků ovlivnil a může se projevit i s delším zpožděním.


Z 293 dotázaných podniků v rámci průzkumu jich 30 % obchoduje s Ruskem. V průměru více než 2 /3 dotázaných podniků uvedly, že je uvalení sankcí na obchod s Ruskem neovlivnilo, nicméně je to dané skutečností, že přímo s Ruskem neobchodují.

Dopad rusko-ukrajinské krize

Podniky, pro které je Rusko obchodním partnerem, jsou sankcemi ovlivněny podstatně více. Negativní vliv krize vnímá více než polovina z nich.

Krize
Tři čtvrtiny dotázaných podniků, které obchodují s Ruskem, uvádí, že na vztahy s ruskými obchodními partnery nemá uvalení sankcí vliv. 17 % respondentů považuje vztahy za více napjaté a 8 % podniků říká, že kvůli sankcím přestali s Ruskem obchodovat napřímo a využívají prostředníky.

Vztahy s Ruskem

Průzkumu se zúčastnilo 293 marketingových manažerů v B2B podnicích v ČR. Sběr dat realizovala výzkumná agentura B-inside s.r.o. v září a říjnu 2014.