Důsledek krize: další snižování marketingových rozpočtů v B2B

Zatímco v roce 2011 B2B podniky vydávaly na marketing v průměru 1,17 % svého obratu, v roce 2012 již 1,03 % a v roce 2013 to bylo už pouze 0,82 % obratu. V období krize je marketing často jednou z první oblastí, na které se šetří, a výsledky B2B monitoru to potvrzují. Přitom podniky, které do marketingu loni investovaly více, očekávají, že se jim letos bude dařit lépe.

Rozpočet na mkt vývoj1
Výzkum realizovala výzkumná agentura B-inside s.r.o. na přelomu března a dubna 2014 v rámci kontinuálního projektu B2B monitor. Dotázáni byli především marketingoví a obchodní ředitelé ze středně velkých a velkých B2B firem. Aktuální vlny se zúčastnilo 274 respondentů.