I v B2B roste podíl digitálních médií

Meziročně vrostl podíl digitálních médií v celkovém marketingovém rozpočtu B2B firem z 21 % na 28 %. Největšími položkami jsou zde webové stránky, e-mail marketing a PPC kampaně.
Výdaje do digitálních médií vzrostly především na úkor tradičních aktivit v B2B. Souhrnně klesly výdaje do veletrhů, tištěných propagačních materiálů, telemarketingu a eventů. Naopak relativně nejvíce vzrostly investice do webových stránek a e-mail marketingu. Sociální sítě stále využívá 22 % B2B firem, což je stejný počet jako v roce 2012.

Struktura marketingových rozpočtů v roce 2013

Infografika

Výzkum realizovala výzkumná agentura B-inside s.r.o. na přelomu března a dubna 2014 v rámci kontinuálního projektu B2B monitor. Dotázáni byli především marketingoví a obchodní ředitelé ze středně velkých a velkých B2B firem. Aktuální vlny se zúčastnilo 274 respondentů.