Budování vztahů se zákazníky je na B2B trzích zásadní

Dlouhodobě se ukazuje, že na B2B trzích je zásadní schopnost podniků udržet si zákazníky. Výsledky B2B monitoru tuto skutečnost potvrzují. Podniky, které jsou schopny si udržet své zákazníky, očekávají v příštím roce lepší obchodní výsledky a zaznamenávají také vyšší kvalitu poptávek.

B2Bodniky lze rozdělit na čtyři  skupiny, podle toho, zda se soustředí spíše na získávání nových klientů či spolupráci se stávajícími zákazníky, a podle toho, jak vysokou míru opakované spolupráce zaznamenávají (tzn., jak si dokáží klienty udržet).
Analýza ukázala, že podniky, které jsou schopny si udržet nové i stávající zákazníky, očekávají v příštím roce lepší obchodní výsledky a zaznamenávají vyšší kvalitu poptávek než podniky, které si klienty udržet neumí, resp. zaznamenávají nižší míru opakované spolupráce.

Optimismus a mkt

Firmy, které si dokáží udržet zákazníky, dávají také více peněz jak do marketingu celkově (v průměru 0,9 % obratu), tak do strategického marketingu (v průměru 16 % marketingového rozpočtu, zatímco ostatní firmy pouze 13 %).

Kvalita poptávek a mkt1

Výzkum realizovala výzkumná agentura B-inside s.r.o. na přelomu března a dubna 2014 v rámci kontinuálního projektu B2B monitor. Dotázáni byli především marketingoví a obchodní ředitelé ze středně velkých a velkých B2B firem. Aktuální vlny se zúčastnilo 274 respondentů.