Marketing B2B firem v ČR

Projekt B2B monitor se dlouhodobě věnuje sledování marketingových aktivit B2B firem v ČR. Aktuální sedmá vlna projektu proběhla v březnu/dubnu 2014. Věnovala se velikosti a struktuře marketingových rozpočtů a vlivu marketingu na úspěšnost B2B firem v roce.

Důsledek krize: další snižování marketingových rozpočtů v B2B

Zatímco v roce 2011 B2B podniky vydávaly na marketing v průměru 1,17 % svého obratu, v roce 2012 to bylo 1,03 % a v roce 2013 už pouze 0,82 % obratu. V období krize je marketing často jednou z první oblastí, na které se šetří, a výsledky B2B monitoru to potvrzují. Přitom podniky, které do marketingu loni investovaly více, očekávají, že se jim letos bude dařit lépe.
Podrobnější výsledky najdete ZDE.

I v B2B roste podíl digitálních médií

Meziročně vrostl podíl digitálních médií v celkovém marketingovém rozpočtu B2B firem z 21 % na 28 %. Největšími položkami jsou zde webové stránky, e-mail marketing a PPC kampaně.
Podrobnější výsledky najdete ZDE.

Počet poptávek roste, kvalita se však příliš nezlepšila

Většina B2B podniků zaznamenala v posledním půlroce nárůst počtu poptávek, nicméně zlepšení jejich kvality uvedlo pouze 17 % dotázaných. Analýza pak ukázala, že podniky, kterým chodily kvalitnější poptávky, dávají více peněz do strategického marketingu (průzkum trhu či zákazníků, poradenství), díky kterému dokáží lépe porozumět potřebám svých zákazníků a trhu.
Podrobnější výsledky najdete ZDE.

Budování vztahů se zákazníky je na B2B trzích zásadní

Dlouhodobě se ukazuje, že na B2B trzích je zásadní schopnost podniků udržet si zákazníky. Výsledky B2B monitoru tuto skutečnost potvrzují. Podniky, které jsou schopny si udržet své zákazníky, očekávají v příštím roce lepší obchodní výsledky a zaznamenávají také vyšší kvalitu poptávek.
Podrobnější výsledky najdete ZDE.

Výzkum realizovala výzkumná agentura B-inside s.r.o. na přelomu března a dubna 2014 v rámci kontinuálního projektu B2B monitor. Dotázáni byli především marketingoví a obchodní ředitelé ze středně velkých a velkých B2B firem. Aktuální vlny se zúčastnilo 274 respondentů.