Využijte krize ve svůj prospěch

Jak naznačují makroekonomické statistiky, Česká republika se opět nachází v období recese. S menším počtem zakázek se pojí jak menší obrat a zisk, tak i stres či „blbá nálada“. Všichni to známe. Krize má však i svou pozitivní stránku. Nutí nás přemýšlet a dělat věci jinak. Přichází nové nápady, inovace a s tím spojená vyšší efektivita. Změny nemusí být rozsáhlé, mnohdy stačí drobná úprava prodejního kanálu. Níže uvádíme 9 příležitostí, jak na krizi vydělat.

Pokračovat ve čtení

Máte problém s aktuálností údajů o vašich zákaznících? Jak lze přimět zaměstnance, aby data zaznamenávali?

Známe to všichni: obchodník přijde ze schůzky, vizitku od potenciálního klienta si založí v lepším případě do vizitkáře, v horším případě mezi hromadu jiných věcí do stolu. Zřejmě nabyl dojmu, že tenhle kontakt nevyjde… ALE: nebylo by lepší vést evidenci potenciálních zákazníků pro případ, že je budeme chtít oslovit s nějakou akční nabídkou? Co až se rozhodneme pro realizaci direct marketingové kampaně? Budeme pak zbytečně nakupovat drahé databáze? Takových případů bychom v každé firmě našli desítky. Nedůslednost zaměstnanců, neochota zaznamenávat údaje nejen o potenciálních, ale i o stávajících zákaznících často přináší zbytečné náklady a ušlé příležitosti.

Pokračovat ve čtení

Papírové databáze zákazníků ještě zcela nevymizely

I přes mohutný nástup informačních technologií v posledních 20 letech působí v ČR firmy, které k evidenci zákazníků stále využívají osvědčený papír a tužku. Číslem jedna je pak kancelářský balík MS Office. Vyplývá to z šetření Marketing B2B firem v ČR, který v říjnu 2011 provedla výzkumnáa marketingová agentura B inside s.r.o.

Pokračovat ve čtení

Marketingově orientované firmy zaznamenávají větší růst obratu

Investice do marketingu se v B2B firmách vyplatí. Podmínkou ovšem je, aby měl marketing ve firmě významné slovo při určování strategie a zároveň byl realizován systematicky. Pokud tomu tak není, ani sebevětší marketingový rozpočet firmu nespasí. Vyplývá to z průzkumu Marketing B2B firem v ČR, který v únoru 2011 provedla výzkumná marketingová agentura B-inside s.r.o.

Pokračovat ve čtení