Dělat výzkum trhu interně či s agenturou?

Je pro vás samozřejmostí zadávat marketingové průzkumy odborné výzkumné agentuře? Anebo patříte k těm B2B podnikům, které se raději spolehnou na interní řešení? Na výhody a nevýhody průzkumu s agenturou jsme se ptali marketingových a obchodních ředitelů B2B firem v rámci projektu B2B monitor v květnu 2012.

Největším kreditem výzkumných agentur je podle manažerů B2B firem jejich specializace na výzkumnou činnost, tedy lepší znalost výzkumných nástrojů, odbornost, profesionalita. Druhou největší výhodou je nestranný, nezávislý pohled – agentura není zatížena „provozní slepotou“. Na pomyslném třetím místě pak figuruje fakt, že zadáním výzkumu agentuře se šetří čas a práce internistům, kteří se tak mohou věnovat práci, ve které jsou odborníci oni.

Výhody marketingového průzkumu s agenturouZ nevýhod uváděli respondenti v zásadě dvě hlavní: obavu z neznalosti specifik firmy a oboru a s tím související obava, že výsledky budou příliš obecné, a finanční náročnost agenturního průzkumu.

Nevýhody marketingového průzkumu s agenturouPodniky, které svůj poslední průzkum realizovaly s agenturou, si ve větší míře cení jejich profesionality, ušetřeného času a zejména návratnosti investice do průzkumu, než firmy, které si průzkumy dělají samy.

Co z toho pro Vás vyplývá?

Kvalitnější informace získáte, zadáte-li průzkum odborné agentuře. Je však vhodné s agenturou úzce spolupracovat zejména při přípravě výzkumu, kdy se určují cíle průzkumu a tvoří dotazník. Odborné znalosti o svém trhu máte pouze Vy, a je na na Vás, zda se s nimi podělíte či si je necháte pouze pro sebe.

Výzkum realizovala společnost B-inside s.r.o. v květnu 2012 v rámci kontinuálního projektu B2B monitor. Dotázáni byli především marketingoví a obchodní ředitelé ze středně velkých a velkých B2B firem. Květnové vlny se účastnilo 300 respondentů.