Jaro 2013: Vývoj na B2B trzích

Aktuální výsledky týkající se vývoje na B2B trzích, vč. vývoje indexu optimismu marketingových manažerů najdete v sekci Vývoj na B2B trzích. Přinášíme Vám nejen výsledky aktuální vlny B2B monitoru, ale také vývoj indexu optimismu od počátku projektu (jaro 2011). Účastníci projektu si mohou stáhnout podrobné analýzy vývoje v jejich oboru.

STUDIE – Sponzoring v praxi B2B firem

Právě jsme zveřejnili výsledky podzimní vlny B2B monitoru, která se věnovala přístupu B2B firem ke sponzoringu. Je sponzoring spíše morální odpovědnost firmy anebo jde o prostředek profitu? Jaké projekty B2B firmy podporují a co od této podpory očekávají? Jaké částky podniky na sponzoring vydávají? Tato témata a mnoho dalších analýz najdete ve finální studii, kterou si můžete prohlédnout zde.

Nejčastěji sponzorované aktivity

Aktuální vlna B2B monitoru se věnovala sponzoringu. Nejčastěji firmy v B2B sektoru v ČR sponzorují sportovní aktivity. Amatérské sportovní kluby podporuje polovina B2B firem, které se sponzoringu věnují. Většinou se jedná o místní sportovní kluby pro mládež.
Pokračovat ve čtení

Výdaje na sponzoring v B2B firmách v ČR

Středně velké a velké B2B firmy, které se věnují sponzoringu, vydají na sponzoring v průměru 14% svého marketingového rozpočtu. Typický podnik (medián) vydá 8%. Téměř pětina dotázaných (19%) pak na sponzoring dává více než ¼ rozpočtu na marketing. Vyplývá to z aktuálního šetření B2B monitoru.

Pokračovat ve čtení

Právě probíhá 4. vlna B2B monitoru na téma SPONZORING

V současné době probíhá sběr dat již čtvrté vlny B2B monitoru. Tématicky se tato vlna věnuje sponzoringu. Oproti předchozím fázím jsme zavedli několik novinek:
– kratší dotazník (cca 5 min.)
– data z dotazníkového šetření doplníme o vysvětlení z hloubkových rozhovorů
– dotazník obsahuje i otázky účastníků projektu (výstavnictví a sociální sítě)
Nedošla Vám pozvánka? Kontaktujte nás na dfuskova@b-inside.cz
Těšíme se na Vaši účast.

STUDIE – Marketingový výzkum v praxi B2B firem

Právě jsme zveřejnili výsledky jarní vlny B2B monitoru, která se zabývala marketingovým výzkumem v praxi B2B firem. Studie se mimo jiné věnuje témanu, jak marketingový výzkum přispívá k obchodním výsledkům firmy. Studii naleznete zde.

Jaké údaje o vaší firmě konkurence sleduje?

Konkurenční boj je tvrdý. A tím, že vás konkurence sleduje, si můžete být zcela jistí. Zajímavé však je, že kromě obvyklého sledování cen, sortimentu, služeb či novinek si konkurenti vzájemně zjišťují například i personální obsazení, změny v managementu či v týmu obchodníků. Nejen zvyklostmi v oblasti průzkumu konkurence se zabývala květnová vlna projektu B2B monitor, který pravidelně realizuje výzkumná agentura B-inside s.r.o mezi marketingovými a obchodními řediteli B2B podniků v ČR.

Pokračovat ve čtení