Využijte krize ve svůj prospěch

Jak naznačují makroekonomické statistiky, Česká republika se opět nachází v období recese. S menším počtem zakázek se pojí jak menší obrat a zisk, tak i stres či „blbá nálada“. Všichni to známe. Krize má však i svou pozitivní stránku. Nutí nás přemýšlet a dělat věci jinak. Přichází nové nápady, inovace a s tím spojená vyšší efektivita. Změny nemusí být rozsáhlé, mnohdy stačí drobná úprava prodejního kanálu. Níže uvádíme 9 příležitostí, jak na krizi vydělat.

Pokračovat ve čtení

Dělat výzkum trhu interně či s agenturou?

Je pro vás samozřejmostí zadávat marketingové průzkumy odborné výzkumné agentuře? Anebo patříte k těm B2B podnikům, které se raději spolehnou na interní řešení? Na výhody a nevýhody průzkumu s agenturou jsme se ptali marketingových a obchodních ředitelů B2B firem v rámci projektu B2B monitor v květnu 2012.

Pokračovat ve čtení

Máte problém s aktuálností údajů o vašich zákaznících? Jak lze přimět zaměstnance, aby data zaznamenávali?

Známe to všichni: obchodník přijde ze schůzky, vizitku od potenciálního klienta si založí v lepším případě do vizitkáře, v horším případě mezi hromadu jiných věcí do stolu. Zřejmě nabyl dojmu, že tenhle kontakt nevyjde… ALE: nebylo by lepší vést evidenci potenciálních zákazníků pro případ, že je budeme chtít oslovit s nějakou akční nabídkou? Co až se rozhodneme pro realizaci direct marketingové kampaně? Budeme pak zbytečně nakupovat drahé databáze? Takových případů bychom v každé firmě našli desítky. Nedůslednost zaměstnanců, neochota zaznamenávat údaje nejen o potenciálních, ale i o stávajících zákaznících často přináší zbytečné náklady a ušlé příležitosti.

Pokračovat ve čtení

4 zásady úspěšného průzkumu spokojenosti na B2B trzích

Zákaznické průzkumy realizuje 81% B2B firem v ČR. Lze je tedy považovat za běžnou součást budování vztahů se zákazníky. Přesto při jejich realizaci vyvstává řada otázek typu „Máme průzkum realizovat?“, „Jak to přijmou zákazníci, nenaštveme je?“, „Máme klientům poslat výsledky?“. Odpověď na tyto otázky pomůže výzkum lépe připravit a smysluplně využít.

Pokračovat ve čtení

Nejpřínosnější propagační aktivity českých B2B firem

Propagační aktivity B2B firem se v mnohém liší od nástrojů propagace podniků působících v B2C segmentech. Jaké formy propagace české B2B firmy používají? Jaké formy propagace považují za nejpřínosnější? Jak se liší situace v různých B2B oborech? Nejen tomuto tématu se věnoval průzkum Marketing B2B firem v ČR, který realizovala agentura B-inside s.r.o. v roce 2011.

Pokračovat ve čtení

Papírové databáze zákazníků ještě zcela nevymizely

I přes mohutný nástup informačních technologií v posledních 20 letech působí v ČR firmy, které k evidenci zákazníků stále využívají osvědčený papír a tužku. Číslem jedna je pak kancelářský balík MS Office. Vyplývá to z šetření Marketing B2B firem v ČR, který v říjnu 2011 provedla výzkumnáa marketingová agentura B inside s.r.o.

Pokračovat ve čtení