Veletrhy a výstavy – komentáře

Konkrétní komentáře marketingových manažerů k přínosům veletrhů a výstav.

V předchozí části článku jsme vyhodnocovali, kolik % firem se účastní výstav a veletrhů. V této části publikujeme konkrétní komentáře marketingových manažerů z B2B firem ohledně veletrhů.

KONKRÉTNÍ KOMENTÁŘE K PŘÍNOSŮM VELETRHŮ A VÝSTAV:

Úroveň veletrhů v Česku v posledních letech upadá, přínosné jsou spíše zahraniční veletrhy a výstavy, které mají také vyšší úroveň.

 • Výstavy a veletrh v ČR pro naší firmu nemají vůbec význam, protože jsou již tyto veletrhy prodejní pro koncové zákazníky, tudíž se udělá pouze reklama, ale není možné zde navázat obchodní spolupráci. Pro nás jsou velice důležité výstavy v zahraničí, protože ty navštěvují pouze firmu z našeho oboru a navazuje se obchodní spolupráce.
 • Veletrhy v tuzemsku nemají již takový význam jako před 5 lety, z důvodů krize, kdy firmy šetří a není účast na takové úrovni. Zájem o podporu nemá ani organizátor výstav ani stát, takže kvalita účasti opadá.
 • V zahraničí se úroveň zatím udržuje, v ČR má poslední 4 roky stále klesající charakter.
 • Úroveň veletrhů upadá, v našem oboru fungují výstaviště na komerční bázi a předražují výstavy, konají je zbytečně často.
 • Veletrhy a výstavy mají přínos, ovšem pouze v zahraničí.
 • V současné době pro nás mají větší význam jiné marketingové aktivity, jako webové stránky a přímé semináře pro naše stávající a potenciální zákazníky. Vystavujeme jen v zahraničí.

Veletrhy a výstavy jsou spíše společenská událost, příležitost k setkání se zákazníky, partnery. Nevystavuje se primárně kvůli uzavírání nových obchodů.

 • Je to stále dobrý, ale nejsme dravci – takže pro nás je to zábava. Náš ředitel říká, že je to odměna za celoroční dřinu. Spíš to bereme jako společenskou událost, pokecám atd.
 • V současné době slouží veletrhy a výstavy především k udržování a péči o zákazníky, jsou spíše společenskou záležitostí než prostředkem k uzavření obchodu.
 • Vhodné spíše pro setkání s existujícími partnery na jednom místě.
 • Pokud bychom měřili přínos počtem uzavřených objednávek – je to prodělečná akce; vystavujeme proto, protože tam chodí i mladí lidé, kteří v budoucnu budou zákazníci nebo zaměstnanci naší firmy a chceme, aby o nás věděli.
 • Potenciální zákazníci jezdí na veletrh jako na pouť a ne sjednávat obchody či se zajímat o produkty.
 • Veletrhy jsou příležitostí pro osobní setkání s více obchodními partnery na jednom místě. Má to velký význam zejména u obchodních partnerů, které díky elektronické komunikaci mnohdy neznáme osobně. Výstavy pro naši firmu nemají veliký přínos, ale zase bychom neřekli, že jejich význam opadává. Naši zástupci firmy se zde setkávají se zákazníky na domluvených jednání.

Na veletrzích a výstavách sledujeme novinky, trendy atd., chceme prezentovat své výrobky a dostat se do povědomí. Očekáváme také získání nových obchodních kontaktů.

 • Přínosem je prezentace výrobků firmy odborné i ostatní veřejnosti.
 • Na veletrzích pravidelně sledujeme novinky.
 • Na veletrzích pozorujeme nové trend. V poslední době jsme získali i nové zákazníky.
 • Společnost vešla do povědomí jiných firem, které naše stánky navštívily. Zatím nemohu hovořit o velkém přínosu, ale o kroku k získávání kontaktů a následných jednání.
 • Přínosem veletrhů a výstav je získávání nových zákazníků.

Výzkum realizovala společnost B-inside s.r.o. v říjnu 2012 v rámci kontinuálního projektu B2B monitor. Dotázáni byli především marketingoví a obchodní ředitelé ze středně velkých a velkých B2B firem. Říjnové vlny se účastnilo 224 respondentů.