Win/Loss – 7 tipů, jak využít výsledky v praxi

V předchozím článku jsme se věnovali analýze Win/Loss. Z jejích výsledků se dozvíte spousty informací o Vašich zákaznících, své firmě (zpětná vazba) a o konkurenci. Mohou být výborným odrazovým můstkem pro menší i větší změny obchodních a marketingových činností.

Hlavním cílem je zvýšení úspěšnosti budoucích prodejů. Pro inspiraci uvádíme několik doporučení, jak lze s výsledky naložit:

 1. Zorganizujte s obchodníky workshop
  Na workshopu proberte výsledky analýzy, ujasněte si, co při prodeji funguje a co nefunguje. Klaďte ovšem větší důraz na možné budoucí kroky než na nekonečné pitvání výsledků. Může to pomoci nejen v reálné zpětné vazbě, ale hlavně při úpravách obchodních taktik.
 2. Vypilujte obchodní argumentaci
  Změny přímo vyplynou z výsledků. Zamyslete se nad argumenty obecně a také nad případy, kdy stojíte proti konkrétním konkurentům. Kromě svých silných stránek můžete zohlednit slabiny konkurentů – vyvarujte se ale srovnáním a především negativních výroků o konkurenci!
 3. Podpořte a motivujte jednotlivé obchodníky
  Silná i slabá místa se mohou vztahovat k jednotlivcům. Mohou to být i drobnosti, které si často sami neuvědomují nebo nechtějí přiznat. Ze slabých míst vytvořte mety v rámci osobního rozvoje, nabídněte vhodné školení. Silné stránky posilujte a podpořte obchodníka v jejich využití.
 4. Zorganizuje školení pro rozvoj obchodního týmu
  Zaměřte trénink na oblasti schopností, dovedností a argumentace. Tento krok je vhodný pokud se kritická místa týkají týmu jako celku (výsledky například ukazují na nedostatečnou úroveň technických znalostí prodejců apod.).
 5. Prosaďte silné stránky do komunikace se zákazníkem
  Aktualizujte svůj web, informační materiály, katalogy, prodejní prezentaci apod.
 6. Zamyslete se, jak by se dala posílit slabá místa
  Úpravy mohou zasáhnout parametry výrobků či nabízené služby a často nemusí jít o velké věci.
 7. Prosaďte získané informace do strategického rozhodování.
  Výsledky analýzy lze velmi dobře využít v oblasti vývoje výrobků a služeb, plánování marketingu, stanovení prodejních cílů apod. Výsledky téměř jistě nebudou jediným podkladem, ale mohou být důležitou inspirací.

Cílem není zahltit celý tým novými úkoly. Vytipujte jednu až dvě klíčové úpravy a zkuste je prosadit v praxi. Pokud analýzu Win/Loss jednou za čas zopakujete – například jednou za půl roku – umožní Vám to zkontrolovat i posun ve výsledcích. Pak můžete pokračovat v dalších úpravách podle Vašich cílů a možností.