Sociální sítě využívá jen 24% B2B firem

Sociální sítě rozhodně nejsou běžnou součástí marketingového mixu B2B podniků v ČR. 83% B2B podniků a 66% podniků působících v segmentech B2B i B2C nemá firemní profil na žádné z nich.

Pokud už se firmy na sociálních sítítch prezentují, využívají nejčastěji Facebook a jen velmi okrajově profily na Twitteru, LinkedIn či Google+. Na přání účastníků projektu B2B monitor se této otázce věnovala jeho poslední vlna.

Podniky, které působí jak v segmentu B2B tak v B2C, mají profil sociálních sítích relativně častěji (34%) než ty, které podnikají pouze v B2B segmentu (ty uvádějí profil na sociálních sítích pouze v 17% případů). Pokud už firmy sociální sítě používají, nejčastěji se jedná o firemní profil na Facebooku, který má 29% dotázaných „smíšených“ podniků (B2B i B2C segment) a 11% čistě B2B podniků.

Profil na sociálních sítích mají relativně častěji obchodní podniky, podniky, které působí i na zahraničních trzích nebo mají zahraničního vlastníka a podniky s více zaměstnanci.

Jak je to ve vaší firmě? Diskutujte s dalšími účastníky!

Výzkum realizovala společnost B-inside s.r.o. v říjnu 2012 v rámci kontinuálního projektu B2B monitor. Dotázáni byli především marketingoví a obchodní ředitelé ze středně velkých a velkých B2B firem. Říjnové vlny se účastnilo 224 respondentů.