Content marketing v B2B v roce 2016

Nejen v B2B marketingu v posledních letech výrazně roste využívání nástrojů on-line komunikace. Ať už jsou to sociální sítě, e-mail marketing či jiná reklama na Internetu, tyto nástroje se neobejdou bez kvalitního obsahu. Do content marketingu, neboli vytváření a komunikace kvalitního obsahu, investuje každoročně více a více B2B podniků.

Kvalitní obsah je základem komunikace

V Česku se od loňska zvýšilo procento B2B firem, které se systematicky věnují content marketingu, ze 17 % na 22 %, na Slovensku byl nárůst ještě větší – z 15 % na 27 %.

content-marketing-2016-1a

Reálně obsah vytváří většina B2B firem, systematicky jej však prezentuje jen malá část

Pravidelné články, newslettery, e-maily či blogové příspěvky komunikuje svým stávajícím a potenciálním zákazníkům pouze 27 % B2B podniků v ČR a na Slovensku. Další cca polovina vytváří obsah spíše nepravidelně, ale s vědomím toho, že je to důležité. Obsahovému marketingu se naopak vůbec nevěnuje 17 % B2B firem a další 4 % v něm nevidí velký význam.

content-marketing-2016-2

Nástroje content marketingu – vedou newslettery, fotky a PR

Nejčastěji vytvářeným a prezentovaným obsahem jsou v B2B newslettery, které svým zákazníkům posílá 84 % firem, které se pravidelně věnují content marketingu. K samozřejmostem content marketingu patří v těchto firmách také sdílení fotek a obrázků a publikování PR článků.
Mezi nástroji, které jsou v content marketingu prozatím využívané minimálně, jsou (v zahraničí velmi oblíbené) whitepapers, tedy rady, návody či případové studie, které mají zákazníkovi pomoci orientovat se v oboru.

content-marketing-2016-4

O průzkumu

Výzkum realizovala výzkumná agentura B-inside s.r.o. na přelomu června a července 2016 v rámci kontinuálního projektu B2B monitor. Dotázáni byli především marketingoví a obchodní ředitelé ze středně velkých a velkých B2B firem. Aktuální vlny se zúčastnilo 203 respondentů z ČR a 109 ze Slovenska.

Plánujete výzkum trhu, zákazníků či konkurence?
Přizvěte B-inside do výběrového řízení. Kontaktujte nás na info@b-inside.cz,
telefonicky na +420 608 048 048 nebo využijte náš formulář.