STUDIE – Marketingový výzkum v praxi B2B firem

Právě jsme zveřejnili výsledky jarní vlny B2B monitoru, která se zabývala marketingovým výzkumem v praxi B2B firem. Studie se mimo jiné věnuje témanu, jak marketingový výzkum přispívá k obchodním výsledkům firmy. Studii naleznete zde.

Jaké údaje o vaší firmě konkurence sleduje?

Konkurenční boj je tvrdý. A tím, že vás konkurence sleduje, si můžete být zcela jistí. Zajímavé však je, že kromě obvyklého sledování cen, sortimentu, služeb či novinek si konkurenti vzájemně zjišťují například i personální obsazení, změny v managementu či v týmu obchodníků. Nejen zvyklostmi v oblasti průzkumu konkurence se zabývala květnová vlna projektu B2B monitor, který pravidelně realizuje výzkumná agentura B-inside s.r.o mezi marketingovými a obchodními řediteli B2B podniků v ČR.

Pokračovat ve čtení

Proč B2B podniky dělají průzkumy? Co je jejich účelem?

V průměru každé dva měsíce provádí B2B firmy v ČR některý z marketingových průzkumů, ať už se jedná o průzkum spokojenosti klientů, průzkum konkurence či zjišťování statistických dat. Pouze 9% dotázaných B2B podniků uvedlo, že průzkumy vůbec nedělají. Vyplývá to z výzkumného projektu B2B monitor, jehož další vlnu v květnu 2012 realizovala výzkumná agentura B-inside s.r.o..

Pokračovat ve čtení

Nejpřínosnější propagační aktivity českých B2B firem

Propagační aktivity B2B firem se v mnohém liší od nástrojů propagace podniků působících v B2C segmentech. Jaké formy propagace české B2B firmy používají? Jaké formy propagace považují za nejpřínosnější? Jak se liší situace v různých B2B oborech? Nejen tomuto tématu se věnoval průzkum Marketing B2B firem v ČR, který realizovala agentura B-inside s.r.o. v roce 2011.

Pokračovat ve čtení

Průzkumy spokojenosti zákazníků realizuje 81 % B2B firem

Průzkumy spokojenosti zákazníků jsou podle výsledků výzkumu téměř samozřejmá věc. Většina společností je však realizuje interně, ačkoliv jejich spokojenost s kvalitou dat je výrazně nižší než v případě společností, které za tímto účelem využívají specializovaných externích agentur. Vyplývá to z průzkumu projektu Marketing B2B firem v ČR, který v říjnu 2011 provedla výzkumná marketingová agentura B-inside s.r.o.

Pokračovat ve čtení

Marketing v B2B firmách je nedoceněný

Marketingově orientované firmy dosahují lepších obchodních výsledků. A lze říci, že rozdíl je významný. Bohužel tomu neodpovídá situace v B2B firmách v ČR. Vyplývá to z výzkumu “B2B Monitor – Marketing B2B firem v ČR”, kterou mezi 325 marketingovými
a obchodními řediteli realizovala výzkumná a marketingová agentura B-inside s.r.o.

Pokračovat ve čtení

Marketingově orientované firmy zaznamenávají větší růst obratu

Investice do marketingu se v B2B firmách vyplatí. Podmínkou ovšem je, aby měl marketing ve firmě významné slovo při určování strategie a zároveň byl realizován systematicky. Pokud tomu tak není, ani sebevětší marketingový rozpočet firmu nespasí. Vyplývá to z průzkumu Marketing B2B firem v ČR, který v únoru 2011 provedla výzkumná marketingová agentura B-inside s.r.o.

Pokračovat ve čtení