Průzkumy spokojenosti zákazníků realizuje 81 % B2B firem

Průzkumy spokojenosti zákazníků jsou podle výsledků výzkumu téměř samozřejmá věc. Většina společností je však realizuje interně, ačkoliv jejich spokojenost s kvalitou dat je výrazně nižší než v případě společností, které za tímto účelem využívají specializovaných externích agentur. Vyplývá to z průzkumu projektu Marketing B2B firem v ČR, který v říjnu 2011 provedla výzkumná marketingová agentura B-inside s.r.o.

Pokračovat ve čtení

Marketing v B2B firmách je nedoceněný

Marketingově orientované firmy dosahují lepších obchodních výsledků. A lze říci, že rozdíl je významný. Bohužel tomu neodpovídá situace v B2B firmách v ČR. Vyplývá to z výzkumu “B2B Monitor – Marketing B2B firem v ČR”, kterou mezi 325 marketingovými
a obchodními řediteli realizovala výzkumná a marketingová agentura B-inside s.r.o.

Pokračovat ve čtení

Marketingově orientované firmy zaznamenávají větší růst obratu

Investice do marketingu se v B2B firmách vyplatí. Podmínkou ovšem je, aby měl marketing ve firmě významné slovo při určování strategie a zároveň byl realizován systematicky. Pokud tomu tak není, ani sebevětší marketingový rozpočet firmu nespasí. Vyplývá to z průzkumu Marketing B2B firem v ČR, který v únoru 2011 provedla výzkumná marketingová agentura B-inside s.r.o.

Pokračovat ve čtení