STUDIE: Kompletní sektorové analýzy 5. vlny

Kompletní sektorové analýzy celé 5. vlny B2B monitoru jsou k dispozici zde. V přehledné studii najdete pro každý sledovaný obor konjunkturální ukazatele, přehled marketingových aktivity používaných v daném oboru a analýzu marketingových rozpočtů a způsobu práce marketingu ve firmě.


Souhrnná sektorová studie

Sektorové analýzy jsou dostupné pouze účastníkům poslední vlny průzkumu a jsou chráněné heslem. Pokud jste účastníkem 5. vlny B2B monitoru a neznáte heslo, kontaktujte prosím Ing. Darinu Fuskovou (dfuskova@b-inside.cz).

Zajímají Vás podrobnější výsledky B2B monitoru? Prohlédněte si záznam z on-line prezentace výsledků, která proběhla v pátek 17.5.2013 v 10hod.
Během 20 minut se dozvíte, jak dělají marketing nejúspěšnější B2B firmy, jak dělat marketing s přímým dopadem na růst obratu a zisku firmy nebo jak využít výsledky B2B monitoru k prosazení marketingu u vedení Vaší firmy.

Plánujete výzkum trhu, zákazníků či konkurence?
Přizvěte B-inside do výběrového řízení. Kontaktujte nás na info@b-inside.cz,
telefonicky na +420 739 358 697 nebo využijte náš formulář.