Marketing B2B firem v ČR

Projekt B2B monitor se dlouhodobě věnuje sledování marketingových aktivit B2B firem v ČR. Aktuální sedmá vlna projektu proběhla v březnu/dubnu 2014. Věnovala se velikosti a struktuře marketingových rozpočtů a vlivu marketingu na úspěšnost B2B firem v roce.

Pokračovat ve čtení

Důsledek krize: další snižování marketingových rozpočtů v B2B

Zatímco v roce 2011 B2B podniky vydávaly na marketing v průměru 1,17 % svého obratu, v roce 2012 již 1,03 % a v roce 2013 to bylo už pouze 0,82 % obratu. V období krize je marketing často jednou z první oblastí, na které se šetří, a výsledky B2B monitoru to potvrzují. Přitom podniky, které do marketingu loni investovaly více, očekávají, že se jim letos bude dařit lépe.

Pokračovat ve čtení

V B2B roste počet poptávek, jejich kvalita se však příliš nezlepšila

Většina B2B podniků zaznamenala v posledním půlroce nárůst počtu poptávek, nicméně zlepšení jejich kvality (relevantnosti) uvedlo pouze minimum dotázaných. Analýza pak ukázala, že podniky, kterým chodily kvalitnější poptávky, dávají více peněz do strategického marketingu (průzkum trhu či zákazníků, poradenství), díky kterému dokáží lépe porozumět potřebám svých zákazníků a trhu.

Pokračovat ve čtení

Záznam on-line prezentace výsledků 5. vlny

Zajímají Vás podrobnější výsledky B2B monitoru? Prohlédněte si záznam z on-line prezentace výsledků, která proběhla v pátek 17.5.2013 v 10hod.
Během 20 minut se dozvíte, jak dělají marketing nejúspěšnější B2B firmy, jak dělat marketing s přímým dopadem na růst obratu a zisku firmy nebo jak využít výsledky B2B monitoru k prosazení marketingu u vedení Vaší firmy.

Pokračovat ve čtení

STUDIE – Vliv marketingu na obchodní výsledky B2B firem

Přinášíme Vám druhou část výsledků z aktuální vlny B2B monitoru. Tentokrát jsme se zaměřili na to, jaký vliv má marketing na obchodní výsledky B2B firem. Často se setkáváme s tvrzením, že marketing pouze utrácí peníze a je pro firmu jen „nutným výdajem“. Chtěli jsme proto otestovat, zda je marketing nutným výdajem či skutečnou investicí. Přehledná studie je k dispozici zde.

Pokračovat ve čtení

STUDIE – Marketingové aktivity B2B firem

Přinášíme Vám první ze dvou částí výsledků z aktuální vlny B2B monitoru. Zaměřili jsme se na to, jaké jsou hlavní cíle českého B2B marketingu, jaké marketingové aktivity jsou pro B2B firmy nejpřínosnější a kolik peněz do jednotlivých aktivit vydávají. Jednotlivé výsledky porovnáváme se situací B2B firem v USA. Přehlednou studii si můžete prohlédnout zde.

Pokračovat ve čtení