Záznam on-line prezentace výsledků 5. vlny

Zajímají Vás podrobnější výsledky B2B monitoru? Prohlédněte si záznam z on-line prezentace výsledků, která proběhla v pátek 17.5.2013 v 10hod.
Během 20 minut se dozvíte, jak dělají marketing nejúspěšnější B2B firmy, jak dělat marketing s přímým dopadem na růst obratu a zisku firmy nebo jak využít výsledky B2B monitoru k prosazení marketingu u vedení Vaší firmy.

Pokračovat ve čtení

STUDIE – Vliv marketingu na obchodní výsledky B2B firem

Přinášíme Vám druhou část výsledků z aktuální vlny B2B monitoru. Tentokrát jsme se zaměřili na to, jaký vliv má marketing na obchodní výsledky B2B firem. Často se setkáváme s tvrzením, že marketing pouze utrácí peníze a je pro firmu jen „nutným výdajem“. Chtěli jsme proto otestovat, zda je marketing nutným výdajem či skutečnou investicí. Přehledná studie je k dispozici zde.

Pokračovat ve čtení

STUDIE – Marketingové aktivity B2B firem

Přinášíme Vám první ze dvou částí výsledků z aktuální vlny B2B monitoru. Zaměřili jsme se na to, jaké jsou hlavní cíle českého B2B marketingu, jaké marketingové aktivity jsou pro B2B firmy nejpřínosnější a kolik peněz do jednotlivých aktivit vydávají. Jednotlivé výsledky porovnáváme se situací B2B firem v USA. Přehlednou studii si můžete prohlédnout zde.

Pokračovat ve čtení

Jaro 2013: Vývoj na B2B trzích

Aktuální výsledky týkající se vývoje na B2B trzích, vč. vývoje indexu optimismu marketingových manažerů najdete v sekci Vývoj na B2B trzích. Přinášíme Vám nejen výsledky aktuální vlny B2B monitoru, ale také vývoj indexu optimismu od počátku projektu (jaro 2011). Účastníci projektu si mohou stáhnout podrobné analýzy vývoje v jejich oboru.

Právě probíhá 4. vlna B2B monitoru na téma SPONZORING

V současné době probíhá sběr dat již čtvrté vlny B2B monitoru. Tématicky se tato vlna věnuje sponzoringu. Oproti předchozím fázím jsme zavedli několik novinek:
– kratší dotazník (cca 5 min.)
– data z dotazníkového šetření doplníme o vysvětlení z hloubkových rozhovorů
– dotazník obsahuje i otázky účastníků projektu (výstavnictví a sociální sítě)
Nedošla Vám pozvánka? Kontaktujte nás na dfuskova@b-inside.cz
Těšíme se na Vaši účast.