Chcete skvělý B2B marketing o 30% levněji? Najměte ženy.

Ač se to v dnešní době zdá nepravděpodobné, je v ČR průměrná měsíční mzda žen v B2B marketingu o 29 % nižší než u mužů, na Slovensku o 13 %. V absolutním vyjádření berou ženy v ČR v průměru o 13 tis. Kč méně než muži.

muzi-a-zeny1a

Proč jsou ženy hůře odměňovány než muži? Obvykle se hovoří o třech důvodech:

  1. ženy pracují na nižších pozicích než muži,
  2. ženy na rozdíl od mužů nemohou pracovat přesčas,
  3. ženy se pro B2B a průmyslové trhy „nehodí“.

V rámci aktuální vlny B2B monitoru jsme měli možnost výše uvedené předpoklady ověřit.

Jsou nižší mzdy žen důsledkem rozdílných pracovních pozic?

Odpověď je ano i ne. Je pravda, že ženy zastávají pozici obchodního ředitele pouze v 10 % případů, kdežto pozici řadového marketingového pracovníka v 72 %. Podrobná analýza ovšem ukazuje, že i v rámci stejných pozic dostávají ženy výrazně nižší plat. Například na pozici vedoucího marketingového oddělení vydělávají ženy o 15 tis. Kč méně než muži.

muzi-a-zeny5a

Pracují ženy méně než muži?

Dalším častým zdůvodněním je, že ženy z důvodu péče o rodinu mohou věnovat zaměstnání méně času než muži. Jak se ovšem ukázalo, toto zdůvodnění platí pouze pro určité životní období, nikoliv pro celý profesní život ženy. V součtu za muže a ženy působící v B2B marketingu v ČR činí rozdíl ve skutečně odpracované době pouze 0,9 hodiny týdně, na Slovensku je skutečně odpracovaná doba vykázaná u mužů i u žen stejná. A podíváme-li se na přesčasy (rozdíl mezi skutečně odpracovanými hodinami a pracovním úvazkem), mají muži stejně přesčasů jako ženy. To tedy znamená, že ani pro toto zdůvodnění nenacházíme oporu v datech.

muzi-a-zeny6a

Ženy se „nehodí“ pro vedoucí pozice v B2B a průmyslu

Platí, že B2B průmysl je hodně o fyzice, chemii, technice či IT a traduje se, že technika je doménou mužů a ženy pro ni nemají vlohy. Je tomu ale skutečně tak? Podívali jsme se, jak se dařilo firmám, ve kterých šéfují marketingu muži, respektive ženy. Jako metriku jsme zvolili meziroční vývoj obratu. Podniky, ve kterých „vládnou“ muži, rostly meziročně o vysokých 6,6 %. A jak rostly firmy pod vedením žen v marketingu? Také o 6,6 %. Ani v tomto ohledu tedy není mezi muži a ženami rozdíl. Pokud snad ženy nemají takový smysl pro techniku, jsou však silnější v komunikačních a interdisplinárních dovednostech. V souhrnu tak odvádějí stejné výsledky jako muži.

muzi-a-zeny7b

Co z toho vyplývá?

Mzdové statistiky jednoznačně ukazují, že rozdíly v platech mezi muži a ženami se zakládají na stereotypech a nemají oporu v objektivních skutečnostech. Výkon a motivace jsou individuální a hraniční čára neleží mezi pohlavími. Bohužel B2B firmy v ČR si toto neuvědomují a preferují do vedení muže. Firma tak přichází o značný potenciál, zvlášť v době, kdy je komplikované najít a udržet kvalifikované pracovníky.

O průzkumu

Statistiky platů v B2B marketingu byly zjišťovány výzkumnou agenturou B-inside s.r.o. v rámci projektu B2B monitor. Aktuální vlny se v červnu a červenci 2016 účastnilo 312 osob zodpovědných za B2B marketing v ČR a SR.

O autorovi

Tomáš Soukup
PhDr. Tomáš Soukup, Ph.D.
V sociologických a marketingových výzkumech pracuje od roku 2004, vzděláním je sociolog s přesahy do ekonomie a marketingu. Pracoval například pro Microsoft, Zetor, SÚJB, FZÚ AVČR, Gumotex, Iveco, Zentiva, Bochemie Group, Trexima, Kimberly-Clark Professional, E.ON, Husqvarna, Partners, Lapp Kabel, Author, Raynet, DB Schenker, Husqvarna, Gefco, Demag, Bosch Rexroth, CZ LOKO a další.